Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 4: Unsaon Nako Pagpatin-aw sa Akong Baroganan Bahin sa Paglalang?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 4: Unsaon Nako Pagpatin-aw sa Akong Baroganan Bahin sa Paglalang?

Nagtuo kag paglalang, pero maulaw kang isulti kini sa eskuylahan. Tingali ang inyong mga teksbok nagtudlog ebolusyon ug nabalaka ka nga basig kataw-an ka sa imong mga magtutudlo ug mga klasmet. Unsaon nimo pagpatin-aw sa imong baroganan bahin sa paglalang nga dili ka maulaw?

 Mahimo na nimo!

Tingali makahunahuna ka: ‘Dili man ko brayt ug science ug dili ko makamaong makigdebate bahin sa ebolusyon.’ Mao kanay gibati ni Danielle sa una. “Dili ko ganahang makig-ergo sa akong titser ug mga klasmet,” siya miingon. Si Diana miuyon, “Maglibog ko dihang maggamit na silag mga termino sa science.”

Hinunoa, ang imong tumong dili ang pagdaog sa debate. Ug dili kinahanglang hawod kag science sa pagpatin-aw kon nganong para nimo makataronganon ang pagtuo nga ang kalibotan ug ang tanang anaa niini mitungha pinaagig paglalang.

Sugyot: Gamita ang simpleng pangatarongan sa Bibliya diha sa Hebreohanon 3:4: “Ang matag balay adunay nagtukod, apan siya nga nagtukod sa tanang butang mao ang Diyos.”

Gigamit sa usa ka batan-ong babaye nga si Carol ang prinsipyo sa Hebreohanon 3:4 niining paagiha: “Handurawa nga naglakawlakaw ka sa lasang. Wala kay makitang timailhan nga dunay tawo. Dayon nakakita kag totpik. Unsay imong ikaingon? Kadaghanang tawo tingali moingon, ‘Duna nay nakaagi dinhi.’ Kon ang ingon ka gamay nga butang nagpamatuod nga duna nay tawo sa maong dapit, labaw na nga ang uniberso ug ang tanan nga anaa niini nagpamatuod nga dunay Diyos nga naglalang niini!”

Kon dunay moingon: “Kon tinuod ang paglalang, kinsa ang naglalang sa Maglalalang?”

Mahimong kini ang itubag: “Tinuod, wala nato masabti ang tanan bahin sa Maglalalang pero wala kana magpasabot nga wala siya maglungtad. Pananglitan, tingali wala ka mahibalo sa kagikan sa tawong nagdisenyo sa imong cellphone, pero nagtuo gihapon ka nga dunay nagdisenyo niana, di ba? [Patubaga.] Daghan tag mahibaloan bahin sa atong Maglalalang. Kon gusto ka, malipay ko sa pagpaambit sa akong nakat-onan bahin kaniya.”

 Magmaandam

Ang Bibliya nag-ingon nga angay kang ‘magmaandam kanunay sa pagdepensa atubangan sa tanan nga mangayo kanimog katarongan sa paglaom nga anaa kanimo, apan magabuhat niini uban ang kalumo sa buot ug halawom nga pagtahod.’ (1 Pedro 3:15) Busa, tagda ang duha ka butang—kon unsay imong isulti ug kon unsaon nimo kini pagsulti.

 1. Kon unsay imong isulti. Importante ang imong gugma sa Diyos ug kini magtukmod nimo sa pagsulti. Pero ang pagsulti sa uban nga gihigugma gyod nimo ang Diyos tingali dili pa igo sa pagkombinsir kanila nga gilalang sa Diyos ang tanang butang. Mas maayong mohatag ug mga pananglitan sa kinaiyahan aron ikapakita nga makataronganon ang pagtuo sa paglalang.

 2. Kon unsaon nimo kini pagsulti. Sulti nga may kompiyansa ug sa matinahorong paagi. Ang mga tawo mas maminaw sa imong isulti kon tahoron nimo ang ilang panglantaw ug ilhon nga sila dunay kagawasan sa pagpili kon unsay ilang tuohan.

  “Para nako, importante nga ang atong kaestorya dili maghunahuna nga nanginsulto ta nila o kaha mas daghan tag nahibaloan. Dili maayo ang resulta kon mosulti kita nga daw nakamenos kanila.”—Elaine.

 Mga tabang sa pagpatin-aw sa imong baroganan

Ang pagkahimong andam sa pagdepensa sa imong baroganan gipakasama sa pagkahimong andam sa pag-usab sa kahimtang sa panahon

“Kon dili kita andam,” miingon ang tin-edyer nga si Alicia, “mas gusto natong magpakahilom na lang aron dili maulawan.” Ingon sa gipasiugda ni Alicia, ang pagpangandam hinungdanon. Si Jenna miingon, “Mas sayonan kong makighisgot bahin sa paglalang kon makaandam kog simpleng pangatarongan aron pamatud-an ang akong baroganan.”

Asa nimo makita ang maong mga pangatarongan? Daghang batan-on ang natabangan sa mosunod:

 • Gilalang ba ang Kinabuhi?

 • The Origin of Life—Five Questions Worth Asking

 • The Wonders of Creation Reveal God’s Glory (video)

 • Mga artikulong “Gidisenyo ba Kini?” sa Pagmata! nga magasin. (Itayp ang mga pulong [lakip ang mga quotation mark] “gidisenyo ba kini” diha sa search box sa Watchtower ONLINE NGA LIBRARYA.)

 • Gamita ang Watchtower ONLINE NGA LIBRARYA aron makapanukidukig dugang.

Tingali makatabang sab ang pagrepaso sa miaging mga artikulo niini nga serye, “Paglalang o Ebolusyon?”

 1. Bahin 1: Nganong Angayng Motuo ug Diyos?

 2. Bahin 2: Nganong Kinahanglang Susihon ang Ebolusyon?

 3. Bahin 3: Nganong Tuohan ang Paglalang?

Sugyot: Pilia ang mga pangatarongan nga makapakombinsir nimo. Kini mas sayon nimong mahinumdoman ug makatabang nimo nga mosulti nga may kombiksiyon. Pag-ensayo kon unsaon nimo pagpatin-aw ang imong baroganan.