Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Nganong Kinahanglan Kong Moampo?

Nganong Kinahanglan Kong Moampo?

Sumala sa usa ka survey, 80 porsiyento sa mga batan-on sa America ang moampo, pero katunga lang nila ang naghimo ani kada adlaw. Maong ang uban nila makapangutana: ‘Ang pag-ampo ba pangpagaan lang sa gibati, o labaw pa ana?’

 Unsa ang pag-ampo?

Ang pag-ampo mao ang pagpakig-estorya sa Magbubuhat sa tanang butang. Hunahunaa kon unsay ipasabot ana! Si Jehova ang pinakalabaw sa tanan, pero “siya dili halayo gikan sa matag usa kanato.” (Buhat 17:27) Gani, ang Bibliya nag-awhag: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”​—Santiago 4:8.

Unsaon nimo pagduol sa Diyos?

  • Una, pinaagi sa pag-ampo: Ikaw ang moestorya sa Diyos.

  • Ikaduha, pinaagi sa pagtuon sa Bibliya: Ang Diyos ang “moestorya” sa imo.

Ang maong panag-estorya​—pag-ampo ug pagtuon sa Bibliya—​makatabang nimo aron masuod ka pag-ayo sa Diyos.

“Ang pagpakig-estorya kang Jehova, ang Labing Hataas, mao ang pinakadakong pribilehiyo sa usa ka tawo.”​—Jeremy.

“Kon isulti nako ang akong pagbati kang Jehova pinaagig pag-ampo, mobati kong mas suod niya.”​—Miranda.

 Naminaw ba ang Diyos?

Bisag motuo ka sa Diyos​—ug bisag moampo niya—​lisod tingaling dawaton nga naminaw gyod siya. Pero, ang Bibliya nagtawag kang Jehova nga “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” (Salmo 65:2) Giingnan pa gani ka, ‘Itugyan kaniya ang tanan nimong kabalaka.’ Ngano? ‘Kay siya may kahingawa [o, nagmahal] kanimo.’​1 Pedro 5:7.

Hunahunaa: Regular ba kang nakig-estorya sa imong suod nga amigo ug amiga? Puwede pod nâ nimong himoon sa Diyos. Regular nga makig-estorya niya pinaagig pag-ampo, ug himoa nâ gamit ang iyang ngalang Jehova. (Salmo 86:5-7; 88:9) Sa pagkatinuod, ang Bibliya nag-ingon: “Pag-ampo nga walay-hunong.”​—1 Tesalonica 5:17.

“Kon mag-ampo ko, mag-estoryahanay ming duha sa akong langitnong Amahan. Ug isulti nako niya ang tanan nakong gibati.”​—Moises.

“Isulti nako kang Jehova ang seryosong mga butang, parehas anang isulti nako sa akong mama o suod nga amiga.”​—Karen.

 Unsay akong iampo?

Ang Bibliya nag-ingon: “Sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.”​—Filipos 4:6.

Nagpasabot ba nâ nga OK rang isulti ang imong mga problema? Oo! Gani, ang Bibliya nag-ingon: “Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya magasapnay [o, motabang] kanimo.”​—Salmo 55:22.

Siyempre, kon moampo ka sa Diyos, dili lang mga problema ang imong isulti. “Kon magsige ra kog pangayog tabang kang Jehova, dili nâ maayo nga panaghigalaay,” miingon ang batan-ong si Chantelle. “Para nako, kinahanglang una ang pagpasalamat, ug kinahanglang mas daghan kog isulti nga pasalamat kay sa ubang butang.”

Hunahunaa: Unsay imong ginapasalamatan? Makahunahuna ba kag tulo ka butang nga imong pasalamatan kang Jehova karong adlawa?

“Bisan ang simpleng butang, pareho sa nindot nga bulak, magdasig nato nga moampo aron pasalamatan si Jehova.”—Anita.

“Paghunahuna ug mga hinimo ni Jehova nga nakadayeg ka o teksto nga natandog ka, ug pasalamati si Jehova ana.”—Brian.