Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Angay Bang Moundang Kog Eskuyla?

Angay Bang Moundang Kog Eskuyla?

Hunahunaa kini

Pila ka tuig nga pag-eskuyla ang gitakda sa balaod sa inyong lugar? Natapos na ba nimo kana? Dili maayo kon dili nimo sundon ang gitakda sa balaod kay paglapas kana sa tambag sa Bibliya nga ‘magpasakop sa labawng mga awtoridad.’—Roma 13:1.

Nakab-ot na ba nimo ang imong tumong sa pag-eskuyla? Unsang mga tumong ang gusto nimong makab-ot sa imong edukasyon? Dili ka pa ba segurado? Kinahanglang mahibalo ka niana. Kay kon dili, sama kag pasahero sa tren nga wala mahibalo kon asa moadto. Busa hisgoti uban sa imong ginikanan ang seksiyon sa ubos nga “ Akong Tumong sa Pag-eskuyla.” Dili maayo kon moundang kag eskuyla nga wala pa makab-ot ang gikasabotan ninyo sa imong ginikanan kon asa kutob ang imong pag-eskuyla.

Ang pag-undang sa pag-eskuyla maoy samag pag-ambak sa tren nga wala pa makaabot sa destinasyon

Nganong kaundangon na man ka? Ang makataronganong mga rason tingali mao ang pagtabang sa pagsuportar sa imong pamilya o pagsulod sa boluntaryong buluhaton. Ang dili makataronganong rason mao ang paglikay sa eksam o homwork. Angayng mahibalo ka kon unsay imong motibo—ug kon kini ba maayo o dili. Kon moundang ka aron lang makalikay sa mga problema, lagmit makurat ka sa mahimong resulta niana.

Ang pag-undag eskuyla maoy samag pag-ambak sa tren nga wala ka pa makaabot sa imong destinasyon. Lagmit dili ka komportable diha sa tren ug ang mga pasahero dili mahigalaon. Apan kon moambak ka sa tren, dili ka gayod makaabot sa imong destinasyon ug lagmit mabaldado ka pa. Sa susama, kon moundang kag eskuyla, lagmit mas malisdan ka sa pagpangitag trabaho. Ug kon makakita ka man, basin mas gamay kanag suweldo.

Imbes moundang, magmapailobon sa pagsulbad sa mga problema sa eskuylahan. Kon imo kanang buhaton, imong maugmad ang pagkamalahutayon ug mas andam ka nang moatubang sa susamang mga problema kon makatrabaho ka na.

 Akong Tumong sa Pag-eskuyla

Ang pangunang tumong sa pag-eskuyla mao ang pagtabang nimo nga makakitag trabaho nga makasustento nimo ug sa imo unyang pamilya. (2 Tesalonica 3:10, 12) Nakadesisyon ka na ba kon unsang trabahoa ang imong gusto ug kon sa unsang paagi makatabang nimo ang imong pag-eskuyla aron maandam ka niana? Aron masayran nimo kon ang imong gieskuylahan makatabang ba nimo sa pagkab-ot sa imong tumong, tubaga ang mosunod nga mga pangutana:

  • Unsa ang akong mga katakos? (Pananglitan, maayo ka bang moatubang ug mga tawo? Hilig ka bang magbuhat-buhat o mag-ayog mga butang? Maayo ka bang moanalisar ug mosulbad ug mga problema?)
  • Unsa nga mga trabaho ang haom sa akong mga katakos?
  • Unsa nga mga trabaho ang mahimong sudlan sa among lugar?
  • Unsay akong ginatun-an karon diha sa eskuylahan nga magamit unya nako sa pagpanarbaho?
  • Unsa pay mahimo nakong tun-an sa eskuylahan nga makatabang nako sa pagkab-ot sa akong mga tumong?

Hinumdomi nga ang imong tumong mao ang pagbaton ug igong edukasyon nga imo unyang magamit. Busa ayaw pod paghinobra, nga magsige na lag eskuyla—nga daw dili ka na manaog sa “tren” aron lang makalikay sa mga responsabilidad sa pagkahamtong.