Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Buhaton Kon Masakit ang Akong Ginikanan?

Unsay Akong Buhaton Kon Masakit ang Akong Ginikanan?

Kadaghanan sa mga batan-on wala pa kaayo maghunahuna bahin sa pag-atiman sa ilang mga ginikanan. Tingali kay maayo pa kaayog panglawas ang ilang mama ug papa.

Pero unsa kaha kon masakit ang imong mama o papa samtang batan-on pa ka? Konsideraha ang gisulti sa duha ka batan-on nga nakaeksperyensiya sa maong problema.

 Kaagi ni Emmaline

Ang akong mama naay Ehlers-Danlos syndrome (EDS). Grabe ning makaapektar sa mga lutahan, panit, ug kaugatan.

Walay tambal nga makaayo ani nga sakit. Sa milabayng 10 ka tuig, migrabe ang kondisyon ni Mama. Miabot pa gani sa punto nga ubos na kaayo ang iyang dugo ug abi namog mamatay na siya. Usahay, gusto na niyang mamatay tungod sa kasakit.

Ako ug ang akong pamilya mga Saksi ni Jehova, ug dako kaayog tabang ang among kongregasyon! Bag-o ra gani ming nakadawat ug card gikan sa kaedad nako nga babaye. Iya ming gisulatan nga pinangga kaayo mi niya ug nga andam siyang motabang namo. Maayo kaayo nga duna koy ingon ani nga amiga!

Nakatabang pod nakog dako ang Bibliya. Paborito nakong teksto ang Salmo 34:18, nga nag-ingon: “Si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing.” Paborito sab nako ang Hebreohanon 13:6, nga nag-ingon: “Si Jehova ang akong magtatabang; dili ako mahadlok.”

Natandog gyod ko sa Hebreohanon 13:6. Nahadlok kaayo ko nga mamatay ang akong mama. Mahal nako siya, ug mapasalamaton ko sa matag adlaw nga kauban mi. Tungod anang tekstoha, wala na kaayo ko mabalaka sa umaabot, bisag unsa may mahitabo.

Pero naa pa koy laing gikahadlokan. Mapanunod man god ang EDS. Si Lola ang unang nasakit ug EDS, dayon si Mama. Maong karon, ako na pod. Pero napalig-on ko sa Hebreohanon 13:6 nga si Jehova motabang sab nako.

Naningkamot ko nga magmalipayon karon imbes nga magsigeg hunahuna sa nangagi o mabalaka bahin sa umaabot. Nasayod ko nga maluya lang ko kon kanunay nakong hunahunaon ang mga mahimo ni Mama sa wala pa siyay sakit. Ang Bibliya nag-ingon nga ang tanan natong problema karon “makadiyot lamang ug magaan” kon ikomparar sa atong paglaom nga mabuhi sa walay kataposan ug dili na masakit.2 Corinto 4:17; Pinadayag 21:1-4.

Hunahunaa: Unsay nakatabang kang Emmaline nga magpabiling positibo? Unsaon nimo pagpabiling positibo bisan pag lisod ang kahimtang?

 Kaagi ni Emily

Hayskul pa ko dihang na-depress si Papa. Nausab gyod siya. Morag dili na siya si Papa. Sukad adto, sige na lang siyag kaguol, kahadlok, ug kabalaka. Kinse ka tuig na siyang nag-antos sa depresyon. Dili lalim para niya nga maguol pag-ayo, labi na kay kabalo siya nga walay rason para mobati ana.

Mga Saksi ni Jehova mi, ug matinabangon kaayo ang among kongregasyon. Buotan kaayo sila ug masinaboton. Gipabati nila kang Papa nga mapuslanon gihapon siya sa kongregasyon. Kay nakita nako ang mga paningkamot ni Papa nga dili mosurender bisan sa iyang sakit, mas gihigugma pa nako siya.

Gimingaw ko sa kinaiya ni Papa sa una—dili mabalak-on, dili magul-anon, ug wala mag-antos. Maguol kaayo kong maghunahuna nga duna siyay kaaway kada adlaw—ang iyang negatibong panghunahuna.

Bisan pa niana, naningkamot si Papa nga magpabiling positibo. Dihang migrabe ang iyang depresyon, gihimo niyang tumong nga magbasa ug Bibliya kada adlaw, bisag pipila lang ka bersikulo. Morag gamay ra to nga butang pero nakatabang to niya. Mas nakadayeg ko ni Papa adtong panahona.

Ganahan kaayo ko sa Nehemias 8:10, nga nag-ingon: “Ang kalipay ni Jehova mao ang inyong salipdanan.” Tinuod gyod na. Mawala ang kahaw-ang sa akong kasingkasing ug kaguol dihang makigbahin ko sa mga buluhaton sa kongregasyon. Makapalipay ni nako sa tibuok adlaw. Nakat-onan nako sa kaagi ni Papa nga motabang gyod si Jehova panahon sa kalisdanan.

Hunahunaa: Giunsa pagtabang ni Emily ang iyang Papa dihang nagsakit? Unsay imong matabang kon naay ma-depress?