Laktaw ngadto sa video

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Himoon Aron Ikasinabot Nako ang Akong Ginikanan?

Unsay Akong Himoon Aron Ikasinabot Nako ang Akong Ginikanan?

 Quiz

 • Kinsa ang kasagaran nimong ikalalis?

  • Papa

  • Mama

 • Ka pila mo maglalis?

  • Halos dili

  • Panagsa ra

  • Kada adlaw

 • Unsa ka grabe ang inyong panaglalis?

  • Masulbad kini dayon nga malinawon.

  • Masulbad kini pero human sa grabeng panaglalis.

  • Dili kini masulbad​—bisag human sa grabeng panaglalis.

Kon dili nimo ikasinabot ang imong ginikanan, tingali nagtuo ka nga silay kinahanglang mangitag paagi aron malikayan ang panaglalis. Pero, duna kay mahimo aron mamenosan ug dili mograbe ang panaglalis. Una, tagda kini . . .

 Kon nganong mahitabo ang panaglalis

 • Katakos sa panghunahuna. Sa magkadako ka, magkahamtong sab ang imong panghunahuna kay niadtong bata ka pa. Duna na sab kay kaugalingong baroganan​—nga ang uban niini mahimong sukwahi sa imong ginikanan. Bisan pa niana, ang Bibliya nag-ingon: “Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan.”​—Exodo 20:12.

  Realidad sa kinabuhi: Gikinahanglan ang pagkahamtong ug kahanas sa pagsulti sa imong katarongan nga dili makapasuko sa imong ginikanan.

 • Pagkaindependente. Sa magkahamtong ka, lagmit hatagan ka sa imong ginikanan ug dugang kagawasan. Pero dili tingali sobra dihadiha nga kagawasan sumala sa imong gusto​—kay moresulta lang kana ug panaglalis. Bisan pa niana, ang Bibliya nag-ingon: “Magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan.”​—Efeso 6:1.

  Realidad sa kinabuhi: Kasagaran, ang kagawasan nga ihatag sa imong ginikanan kanimo magdepende sa kon giunsa nimo paggamit ang gihatag kanimo nga kagawasan.

 Ang imong mahimo

 • Himoa ang imong bahin. Imbes ang imong ginikanan ray imong basolon sa panaglalis, hunahunaa kon unsay imong mahimo aron malikayan ang panaglalis. “Dili kanunay ang gipanulti sa imong ginikanan ang makapasamot sa panaglalis kondili ang imong paagi sa pagtubag,” miingon si Jeffrey. “Ang pagsulti nga kalmado dakog ikatabang aron masulbad ang problema.”

  Ang Bibliya nag-ingon: “Kutob sa inyong maarangan, makigdinaitay [kamo].”​—Roma 12:18.

 • Pamati. “Lisod kaayo kining ipadapat,” miingon ang 17 anyos nga si Samantha. “Pero akong namatikdan nga kon makita sa ginikanan nga naminaw ka, sila maminaw pod nimo.”

  Ang Bibliya nag-ingon: “Magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti.”​—Santiago 1:19.

  Ang panaglalis samag kalayo​—kini modilaab ug dili na makontrolar kon kini dili mapalong

 • Isipa nga kamo magka-team. Atubanga ang panaglalis sama sa nagdula kag tennis. Pero ibutang ang imong kontra​—dili ang imong ginikanan—​sa kaatbang nga net. “Dihang maglalis, ang ginikanan maghunahuna kon unsay maayo para sa ilang anak ug ang anak maghunahuna kon unsay maayo para kaniya,” miingon si Adam. “Busa parehas silag tumong.”

  Ang Bibliya nag-ingon: ‘Tinguhaa ang mga butang nga mopatunghag pakigdait.’​—Roma 14:19.

 • Magmasinabtanon. “Nakatabang nako ang paghinumdom nga ang mga ginikanan duna poy mga problema, nga sagad ingon usab ka lisod sa atoa,” miingon si Sarah. Labaw pa niana ang gihimo ni Carla. “Gibutang nako ang akong kaugalingon sa situwasyon sa akong ginikanan,” siya miingon. “Unsa kaha kon ako ang dunay anak ug nag-atubang ug ingon niana nga situwasyon? Unsa kahay labing maayo para sa akong anak?”

  Ang Bibliya nag-ingon: “Magatan-aw dili lamang sa personal nga interes . . . , kondili sa personal nga interes usab sa uban.”​—Filipos 2:4.

 • Magmasinugtanon. Sa pagkatinuod, mao kanay gisugo sa Bibliya nga imong buhaton. (Colosas 3:20) Wala gyoy samok kon mosunod ka. “Dili na kaayo ko matensiyon kon mosunod lang ko sa isulti sa akong ginikanan,” miingon si Karen. “Daghan na kaayo silag gisakripisyo para nako, busa mao nay akong maayong himoon.” Ang pagkamasinugtanon mao ang labing maayong paagi aron malikayan ang panaglalis!

  Ang Bibliya nag-ingon: “Kon walay sugnod nga kahoy ang kalayo mapalong.”​—Proverbio 26:20.

Sugyot. Kon maglisod ka sa pagpakig-estorya, isulat o i-text ang imong gustong isulti. “Mao kanay akong ginahimo dihang dili ko gustong makig-estorya,” miingon si Alyssa. “Kini nakatabang kanako sa pagsulti sa akong opinyon nga dili kinahanglang mosingka o mosultig sakit nga ako rang basolan.”