Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Mabalak-on ba Kaayo Ko sa Akong Hitsura?

Mabalak-on ba Kaayo Ko sa Akong Hitsura?

 Quiz: Mabalak-on ba kaayo ko?

 1. Hain niini ang imong gibati?

  • Dili ko ganahan sa akong hitsura.

  • Usahay ganahan ko sa akong hitsura.

  • Ganahan ko sa akong hitsura.

 2. Unsay gusto nimong usbon sa imong lawas?

  • Gitas-on

  • Timbang

  • Korte sa lawas

  • Buhok

  • Pamanit

  • Gidak-on sa muscle

  • Uban pa

 3. Sumpayi ang mosunod.

  Dili ko ganahan sa akong lawas . . .

  • dihang magpatimbang ko.

  • dihang manamin ko.

  • dihang itandi nako ang akong kaugalingon sa uban (mga higala, model, artista).

 4. Sumpayi ang mosunod.

  Magpatimbang ko . . .

  • adlaw-adlaw.

  • senemana.

  • talagsa lang.

 5. Hain niini ang imong gibati?

  • Dili ganahan sa hitsura. (Pananglitan: “Tambokan ko ug ngil-aran ko sa akong kaugalingon inigtan-aw nako sa samin. Dili na gani ko mokaon aron lang moniwang.”—Serena.)

  • Balanseg panglantaw sa hitsura. (Pananglitan: “Duna gyod tay dili ganahan sa atong hitsura, pero dunay mga butang nga kinahanglan natong dawaton. Walay kapuslanan nga mabalaka kita sa butang nga dili nato mausab.”—Natanya.)

Ang Bibliya nag-ingon nga dili kita maghunahuna ug labaw pa “kay sa angay nga hunahunaon.” (Roma 12:3) Busa dili sayop—angay pa gani—nga maghunahuna pod kita sa atong kaugalingon sa balanseng paagi. Kinahanglang atimanon nato ang atong lawas, sama sa pagpanepilyo ug pagkaligo.

Pero unsa man kon pirme na lang kang maguol ug mabalaka sa imong hitsura? Kon mao, tingali mangutana ka . . .

 ‘Nganong dili ko ganahan sa akong hitsura?’

Daghan ang posibleng rason. Pananglitan:

 • Impluwensiya sa media. “Kita nga mga batan-on pakitaan kanunay sa media ug mga hulagway nga mopabati kanato nga kita kinahanglang niwang kaayo ug pirmeng guwapa. Busa kon dili kita sama niana, maglagot kita sa atong kaugalingon!”—Kellie.

 • Impluwensiya sa ginikanan. “Akong namatikdan nga kon ang inahan mabalak-on kaayo sa iyang hitsura, sagad ang iyang anak nga babaye ingon usab niana. Tinuod usab kana sa mga amahan ug sa mga anak nga lalaki.”—Rita.

 • Ubos ug pagtamod sa kaugalingon. “Ang mga tawo nga mabalak-on sa ilang hitsura gustong dayegon kanunay sa uban. Kapoy makig-uban nianang klaseha sa mga tawo!”—Jeanne.

Bisag unsa pay rason, basin mangutana ka . . .

 ‘Angay ba nakong usbon ang akong hitsura?’

Palandonga ang giingon sa ubang batan-on.

“Dili gyod nimo mausab ang tanan nga dili nimo ganahan sa imong lawas, busa dawata na lang kana. Kon dawaton nimo nga ingon gyod ka niana, tingali dili na kaayo kana tagdon sa uban.”—Rori.

“Paningkamot nga mahimo kang himsog. Kay kon himsog ka, sanag ang imong panagway. Ug kon ang tan-awon sa usa mao lang ang imong hitsura, dili ang imong pagkatawo, dili siya tinuod nga higala.”—Olivia.

Ang punto: Paningkamot nga mahimo kang presentable. Ug ayaw nag kabalak-i ang ubang butang. Ang sobrang pagkabalaka sa hitsura peligroso. (Basaha ang “ Kaagi ni Julia.”)

Sa laing bahin, ang balanse nga tinamdan makatabang kanimo sa paglantaw sa imong kaugalingon sa realistikong paagi, sama sa naamgohan ni Erin. Siya miingon: “Tinuod, duna koy dili ganahan sa akong kaugalingon. Pero akong namatikdan nga maguol lang ko dihang kanay akong hunahunaon. Busa karon mag-ehersisyo lang ko nga regular ug mokaon ug sustansiyadong kalan-on. Maayo kinig epekto kanako.”

 Ang kinamaayohan sa tanang kausaban!

Kon balanse kag panglantaw sa imong hitsura, nindot ang imong pamati (ug bisan imong hitsura). Ang Bibliya makatabang. Kini nag-awhag kanimo sa pag-ugmad sa mosunod:

 • Pagkakontento. “Mas maayong matagbaw kita sa kon unsay atong nabatonan kay sa mangandoy nianang dili nato maangkon, kay kana walay kapuslanan nga mora kag naggukod ug hangin.”Ecclesiastes 6:9, Contemporary English Version.

 • Timbang nga panglantaw sa pag-ehersisyo. “Ang pagbansay sa lawas may diyotayng kapuslanan.”—1 Timoteo 4:8, Ang Biblia, Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

 • Maayong personalidad. “Ang tawo nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan si Jehova nagatan-aw sa kasingkasing.”—1 Samuel 16:7, Ang Balaan Nga Kasulatan.

“Madayag sa atong nawong kon unsay atong gibati. Kon ang tawo kontento, makita kana sa uban ug ganahan sila nianang tawhana.”—Sarah.

“Ang guwapa nga hitsura makakuha dayon ug atensiyon. Pero ang imong personalidad ug maayong kinaiya maoy mahinumdoman sa tawo.”—Phylicia.

Tan-awa usab ang Proverbio 11:22; Colosas 3:10, 12; 1 Pedro 3:3, 4.