Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Akong Himoon Kon Naadik na Ko sa Pornograpiya?

Unsay Akong Himoon Kon Naadik na Ko sa Pornograpiya?

Kon unsay imong mahimo

Sabta kon unsa gayod ang pornograpiya. Ang pornograpiya maoy pagdaot sa butang nga gihimo sa Diyos nga dungganon. Kon kini ang imong pagsabot sa pornograpiya, imo gayong ‘dumtan ang daotan.’—Salmo 97:10.

Hunahunaa ang mga epekto. Kini makadaot sa dungog sa mga tawong gipakita diha niana ug niadtong nagtan-aw niini. Busa may maayong katarongan ang Bibliya sa pag-ingon: “Maalamon ang tawo nga nakakita sa katalagman ug nagtago sa iyang kaugalingon.”—Proverbio 22:3.

Panaad. Nanaad ko nga dili gayod motan-aw nga maibogon sa usa ka babaye,” miingon ang matinumanong si Job. (Job 31:1, Today’s English Version) Aniay pipila ka sugyot nga mahimo nimong ipanaad:

  • Dili ko mag-Internet kon ako ra.
  • I-close dayon nako ang Web site o ang bastos nga hulagway nga mokalit lag gula.
  • Magpatambag ko sa usa ka hamtong nga higala kon makatan-aw ko pag-usab ug pornograpiya.

Kon magsige kag tan-aw ug pornograpiya, maadik ka ug malisdan na sa pagbuntog niini

Iampo kini. Ang salmista miampo kang Jehova: “Ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtan-aw sa butang nga walay-pulos.” (Salmo 119:37) Buot sa Diyos nga mahunong nimo kini nga batasan, ug kon moampo ka kaniya, iya kang hatagag kusog sa pagbuhat kon unsay husto!—Filipos 4:13.

Ipakigsulti kini. Ang pagsulti sa imong problema ngadto sa tawo nga imong kasaligan makatabang aron mahunong nimo kini nga batasan.—Proverbio 17:17.

Hinumdomi kini: Sa matag higayong dili ka matental sa pagtan-awg pornograpiya, dako kaayo nimo kanang kadaogan. Isulti kang Jehova nga Diyos nga wala ka magpadaog sa maong tentasyon, ug pasalamati siya sa kusog nga iyang gihatag kanimo. Pinaagi sa paglikay sa pornograpiya, imong mapalipay si Jehova!—Proverbio 27:11.