Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsa Kon Gipanabi Ko sa Uban?

Unsa Kon Gipanabi Ko sa Uban?

 Kon nganong masakit kini

Ang ubang tabi makadaot—pananglitan, pagsultig dili tinuod aron sa pagdaot sa imong dungog. Apan bisag dili kaayo grabe ang gipakaylap nga tabi, makasakit gihapon kini—ilabina kon ang nanabi giisip nimo nga higala!—Salmo 55:12-14.

“Akong nahibaloan nga gitabi ko sa akong amiga, nga ako kuno dili mahingawaon sa uban. Sakit kaayo ang iyang gisulti! Ambot kon nganong nakasulti siya niana!”—Ashley.

Ang tinuod: Suod man nimo o dili ang tawo nga nanabi, dili gyod lalim ang imong bation dihang makahibalo ka nga dunay nagsultig daotan bahin nimo.

 Ang nakaapan—dili nimo kini mapugngan

Tingali ang mga tawo manabi tungod niini nga mga rason:

Kinasingkasing nga interes. Ang tawo makihigalaon. Busa natural na lang nga kita gustong makigsulti sa uban ug maghisgot bahin kanila. Gani, ang Bibliya nagdasig kanato sa pagpakitag “personal nga interes” sa uban.—Filipos 2:4.

“Ang tawo gusto kaayong maghisgot ug laing tawo!”—Bianca.

“Bisan ako, gusto kaayong mahibalo sa kinabuhi sa uban ug sa paghisgot bahin kanila ngadto sa uban. Ambot kon ngano—basta ganahan lang ko.”—Katie.

Walay mahimo. Sa panahon sa Bibliya, may mga tawo nga “walay laing buhaton sa ilang libreng panahon gawas sa pagsulti sa usa ka butang o sa pagpamatig butang bag-o.” (Buhat 17:21) Tinuod usab kana karon!

“Usahay kon walay intriga, ang mga tawo maghimog intriga aron dunay kaestoryahan.”—Joanna.

Ubos ug pagtamod sa kaugalingon. May maayong rason kon nganong ang Bibliya nagpasidaan batok sa tendensiya sa pagtandi-tandi sa atong kaugalingon ngadto sa uban. (Galacia 6:4) Ang nakaapan lang kay ang uban nga ubos ug pagtamod sa kaugalingon manglibak aron sa pagtuboy sa ilang kaugalingon.

“Sagad ang pagpanglibak magpaila kon unsang matanga sa tawo ang nanglibak. Sagad kini nagpakita nga siya nasina sa iyang gilibak. Manabi siya aron mobati nga mas maayo siya kay nianang tawhana.”—Phil.

Ang tinuod: Ang tawo maghisgot gyod ug ubang tawo, ug bisan ikaw hisgotan pod.

 Ang maayong balita—duna kay mahimo bahin niini

Tingali dili ka makapugong sa uban sa pagtabi bahin nimo, pero makabuot ka kon unsaon nimo pagsanong. Kon imong mahibaloan nga gipanabi ka, duna kay duha ka kapilian.

1. Ipalapos lang kini sa dalunggan. Sagad, ang labing maayong solusyon mao ang pagpalabay niini—ilabina kon ang tabi walay hinungdan. Ipadapat ang tambag sa Bibliya: ‘Ayaw pagdalidali sa pagkasuko.’—Ecclesiastes 7:9.

“Dihay tabi nga nakigdeyt kuno kog lalaki—usa ka lalaki nga wala gani nako mahimamat! Gikataw-an na lang nako kini.”—Elise.

“Ang maayong dungog mao ang labing maayong pangontra sa tabi. Bisag daoton ka, kon maayo kag dungog, wala kaayoy motuo niini. Sagad mogawas ra ang tinuod.”—Allison.

Sugyot: Isulat (1) kon unsay gitabi bahin nimo ug (2) kon unsay imong gibati bahin niini. Dihang makapamalandong ka, lagmit dili ka na maglisod sa pagpalabay niini.—Salmo 4:4.

2. Pakigsulti sa tawo nga nanabi. May mga kahimtang tingali nga seryoso ang gipanabi nga kinahanglan nimong pakigsultihan ang tawo nga gigikanan sa tabi.

“Kon makigsulti ka sa mga tawo nga nanabi bahin nimo, tingali makaamgo sila nga ang ilang gipanabi makaabot sa natungdan. Gawas pa, mahimong matin-awan ang tanan ug mahusay ang problema.”—Elise.

Sa dili ka pa makigsulti sa tawo nga nanabi, palandonga ang mosunod nga mga prinsipyo sa Bibliya ug mga pangutana.

  • “Kon ang usa magahatag ug tubag sa usa ka butang nga wala pa niya madungog, kana maoy kabuangan.” (Proverbio 18:13) ‘Nahibalo ba ko sa tanang detalye? Posible ba nga ang tawo nga naghatod nako sa tabi nasayop lang pagsabot sa iyang nadunggan?’

  • “Magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkapungot.” (Santiago 1:19) ‘Karon na ba ang maayong panahon nga pakigsultihan nako ang nanabi? Segurado ba ko nga bukas kog hunahuna sa pagpakigsulti kaniya? O ipalabay lang ba una nako kini hangtod nga molurang ang akong kasuko?’

  • “Tratara ang uban sumala sa buot nimo nga maoy ilang itratar kanimo.” (Mateo 7:12 NET Bible) ‘Kon ako ang anaa sa iyang lugar, unsay gusto nako nga paagi nga ako duolon? Sa unsang situwasyon nga gusto kong pakig-estoryahan? Unsay angayng isulti ug angayng ilihok?’

Sugyot: Sa dili pa makig-estorya sa nanabi, isulat kon unsay imong isulti. Dayon paghulat ug usa o duha ka semana, basaha pag-usab ang imong gisulat, ug tan-awa kon duna ka bay gustong usbon. Ipakig-estorya usab sa imong ginikanan o sa hamtong nga higala ang imong giplanong himoon, ug dayon pangayog tambag.

Ang tinuod: Sama sa daghang butang sa kinabuhi, ang pagpanabi dili nimo kapugngan. Apan dili angay nga magpaapekto ka niana!