Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Importante ba Kon Unsang Musika ang Akong Pilion?

Importante ba Kon Unsang Musika ang Akong Pilion?

“Pagbangon dayon nako sa buntag, magpatokar kog musika. Pagsakay nako sa awto, magpatokar kog musika. Kon magrelaks ko sa balay, manglimpyo, bisan magbasa—magpatokar kog musika. Magsige gyod kog paminaw ug musika.”—Carla.

Sama ka ba kang Carla? Kon mao, kini nga artikulo makatabang nimo sa pagpahimulos sa kaayohan sa musika, sa paglikay sa kapeligrohan niini, ug sa maalamong pagpilig musika.

 Ang mga kaayohan

Ang pagpamatig musika samag pagkaon nga imong gikaon. Ang hustong matang sa hustong gidaghanon—musika man o pagkaon—makaayo nimo. Hunahunaa kini:

 • Ang musika makaparelaks nimo.

  “Kon gikapoy ko o may problema, mamati ko sa akong paboritong musika ug marelaks dayon ko.”—Mark.

 • Ang musika makapahinumdom nimo sa imong kagahapon.

  “Kon madunggan nako ang usa partikular nga kanta, mahinumdom dayon ko sa akong nindot nga kagahapon, ug malipay kaayo ko dihang makadungog niana.”—Sheila.

 • Ang musika makapahiusa.

  “Mitambong kog internasyonal nga kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova, ug dihang ang tanang nanambong nanganta sa paniklop nga awit, nakahilak ko. Lainlain mi ug pinulongan, pero ang musika nakapahiusa namo.”—Tammy.

 • Ang musika makatabang nimo sa pag-ugmad ug bililhong mga hiyas.

  “Ang pagtuon sa pagtugtog ug instrumento makatabang kanimo nga mahimong disiplinado ug mapailobon. Dili ka dayon mahanas niini. Kinahanglang magpraktis ka aron mahanas.”—Anna.

Nahibalo ka ba? Ang kinadaghanag kapitulo nga basahon sa Bibliya—Salmo—naundan ug 150 ka awit.

Magmapilion sa imong musika, sama sa imong pagpilig pagkaon

 Ang mga kapeligrohan

Ang ubang musika, sama sa hugawng pagkaon, mahimong makahilo. Sayra kon ngano.

 • Daghang kanta naghisgot bahin sa sekso.

  “Daw ang tanang popular nga kanta naghisgot bahin sa pagpakigsekso. Wala na silay lipodlipod bahin niini.”—Hannah.

  Ang Bibliya nag-ingon: “Ang pakighilawas ug ang tanang matang sa kahugawan o kadalo dili gayod angay hisgotan sa inyong taliwala.” (Efeso 5:3) Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Ang ako bang musika nakababag nako sa pagsunod nianang tambaga?’

 • Ang ubang musika makapaguol.

  “Usahay maghigda ko magabii nga mamatig musika nga makapahunahuna nako ug mga butang nga makapaguol. Ang makaguol nga musika makapahunahuna nako ug mga butang nga dili maayo.”—Tammy.

  Ang Bibliya nag-ingon: “Labaw sa tanan nga pagabantayan, ampingi ang imong kasingkasing.” (Proverbio 4:23) Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Ang ako bang musika makapahunahuna kanako ug mga butang nga dili maayo?’

 • Ang ubang musika makapukaw kanimo ug kasuko.

  “Ang musika nga punog kasuko, ug pagkalagot sa kaugalingon, makaapektar nako. Makamatikod ko nga molain ang akong buut human mamati ug ingon niana nga musika. Ang akong pamilya nakamatikod usab niana.”—John.

  Ang Bibliya nag-ingon: “Isalikway gayod kining tanan gikan kaninyo, kapungot, kasuko, pagkadaotan, mapasipalahong sinultihan, ug malaw-ayng pulong gikan sa inyong baba.” (Colosas 3:8) Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Nahimo ba kong isog tungod sa akong musika, ug tingali dili na magtagad sa pagbati sa uban?’

Ang punto? Magmapilion. Mao kanay gihimo ni Julie. “Susihon nako kanunay ang akong musika ug akong i-delete ang bisan unsang musika nga sa akong tan-aw dili maayo,” siya miingon. “Lisod kini, pero nahibalo ko nga mao kini ang angayng buhaton.”

Ingon usab niana si Tara. Siya miingon: “Usahay nindot kaayo ang kanta dihang madunggan nimo kini sa radyo, pero dihang mamatikdan nako nga ngil-ad ang mga pulong niini, mobalhin ko ug laing estasyon. Ang pagbalhin ug estasyon kaamgid sa pag-undang ug kaon sa lami kaayong cinnamon roll human sa unang pag-ingkit! Pero kon makahimo ko sa dili pagpaminaw ug kanta bahin sekso, dakog purohan nga makahimo ko sa paglikay sa pagpakigsekso una pa magminyo. Nahibalo ko nga ang musika makaapektar gayod nako.”