Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit?—Bahin 1

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit?—Bahin 1

May nailhan ka bang batan-on nga grabeg sakit? Baldado ka ba o dunay sakit mao nga dili ka na makaapil sa mga lingaw-lingaw sama sa ubang batan-on?

Dili kalikayan nga mahigawad ka usahay. Pero ang Bibliya naghisgot ug duha ka punto nga makapahupay kaayo nimo.

  • Ang imong Maglalalang, si Jehova nga Diyos, nahibalo sa imong situwasyon. Gawas pa, ‘siya may kahingawa kanimo.’—1 Pedro 5:7.

  • Katuyoan ni Jehova nga Diyos nga ayohon ang tanang sakit! Imong mabasa kana diha sa Bibliya sa Isaias 33:24 ug Pinadayag 21:1-4.

Nakita sa daghang masakitong batan-on nga ang pagtuo sa Diyos ug sa iyang mga saad nakapalig-on kanila. Tagda ang upat ka pananglitan.

 YEIMY

Sa nag-edad kog 11, kinahanglan na kong mag-wheelchair. Dili ko makahimo bisag simpleng trabaho, bisan sa pag-alsag gaan nga butang.

Sa singko anyos pa ko, nadayagnos nga muscular dystrophy ang akong sakit nga tungod niana dili kaayo ko makalihok-lihok. Usahay maluya ko kay dili ko makahimo sa mga butang nga mahimo sa ubang bata. Pero ang akong ginikanan ug ang mga igsoon sa kongregasyon nakahatag nakog kalig-on sa pisikal, emosyonal, ug espirituwal. Bug-os-panahong ministro ko, ug ubanan ko sa isigka-Kristohanon dihang magdumala kog pagtuon sa Bibliya sa mga interesado.

Si Jesus miingon nga dunay kabalaka ang matag adlaw. (Mateo 6:34) Busa kon unsay problema nianang adlawa mao ray akong hunahunaon, ug nagtakda kog mga tumong nga akong maabot. Nangandoy ko sa bag-ong kalibotan sa Diyos sa dihang makabaton na unya kog “tinuod nga kinabuhi,” nga wala nay sakit.—1 Timoteo 6:19.

Angayng palandongon: Nakita ni Yeimy nga makatabang ang pagtakda ug maabot nga tumong. Unsaon nimo kana paghimo?—1 Corinto 9:26.

 MATTEO

Ang akong bukobuko nagsugod ug sakit sa sayis anyos pa ko, ug primero ang doktor nagtuo nga dala kini sa akong pagtubo. Pero paglabay sa usa ka tuig, ilang nakita nga dunay tumor ang akong spine.

Gioperahan ko, pero halos katunga lang sa tumor ang nakuha sa doktor. Ug dayon—sa duha lang ka bulan—mibalik ug tubo ang akong tumor! Sukad niadto, nagsige na lang kog paeksamin ug pagpatambal, ug pirme kong mahigawad.

Usahay morag giduslak-duslak ang tibuok nakong lawas, ilabina diha sa akong bukobuko ug dughan. Pero wala ko magpadaog sa akong situwasyon. Akong ginahinumdoman nga ang uban nag-antos pod ug grabeng kalisdanan, pero lig-on gihapon sila. Ang labawng nakatabang nako sa pagpabiling positibo mao ang akong pagtuo nga tumanon ni Jehova nga Diyos ang iyang saad sa pagtapos sa tanang pag-antos.—Pinadayag 21:4.

Angayng palandongon: Sa unsang paagi ang paghunahuna sa saad sa Diyos nga taposon ang pag-antos makapalahutay nimo, sama kang Matteo?—Isaias 65:17.

 BRUNA

Morag wala koy sakit tan-awon, ug abi sa mga tawo tapolan ko. Pero ang tinuod, maglisod intawon ko sa mga buhat-buhaton sa balay, pagtuon, o bisan pagbangon.

Sa nag-16 ko, nadayagnos nga duna koy multiple sclerosis, sakit nga mag-anam-anam ug kaluya ang lawas, maong malisdan ko pagtrabaho ug pagpakigbahin sa Kristohanong mga buluhaton. Balik-balikon nakog basa ang 1 Pedro 5:7, nga nag-ingon: “Itugyan [sa Diyos] ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.” Nalig-on ko sa paghunahuna nga si Jehova nahingawa sa matag usa kanato. Kini nakapalig-on nako hangtod karon.

Angayng palandongon: Unsang kaayohan ang imong makuha kon imong itugyan kang Jehova ang imong mga kabalaka, sama sa gihimo ni Bruna?—Salmo 55:22.

 ANDRÉ

Gitratar ko sa uban nga morag 10 anyos. Pero dili nako sila mabasol kay bata ko tan-awon.

Sa dos anyos pa ko, nadayagnos nga dunay tagsaong matang sa kanser nga mitubo sa akong spinal cord nga miabot sa akong utok. Nakontrolar sa mga doktor ang akong sakit, apan naapektohan sa tambal ang akong pagtubo. Karon 4’ 6” lang ko. Daghang tawo dili motuo kon sultihan nako sila nga 18 anyos na ko!

Diha sa Kristohanong kongregasyon, gitratar ko nilag maayo. Dili ko nila sungog-sungogon, sama sa ginahimo sa mga batan-on sa eskuylahan. Malipayon kog tinamdan bisan pa sa akong situwasyon kay akong nailhan si Jehova—ang kinamaayohang butang nga maangkon sa usa ka tawo! Bisag unsa pay akong antoson, nahibalo ko nga dili ko pasagdan ni Jehova. Ang pagpamalandong sa maanindot nga bag-ong kalibotan nga gisaad ni Jehova nga Diyos nakatabang nako sa pagpabiling malipayon.—Isaias 33:24.

Angayng palandongon: Nganong ang pagkaila kang Jehova, sama sa giingon ni André mao ang “kinamaayohang butang nga maangkon sa usa ka tawo”?—Juan 17:3.