Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Akong Himoon Kon Di na Ko Ganahang Moeskuyla?

Unsay Akong Himoon Kon Di na Ko Ganahang Moeskuyla?

Kini ang kinahanglan nimong buhaton

Kinahanglang interesado kang makakat-on. Tan-awa ang tibuok situwasyon. Tingali dili pa importante sa pagkakaron ang tanang subject nga imong tun-an. Apan ang pagtuon sa nagkalainlaing subject makapauswag sa imong pagsabot sa mga butang sa imong palibot. Kini makatabang nimo nga ‘mahimong tanang butang ngadto sa tanang matang sa tawo,’ nga maghatag nimog katakos sa pagpakigsulti sa nagkalainlaing matang sa tawo. (1 Corinto 9:22) Ang imong pagtuon sa nagkalainlaing subject makapauswag sa imong katakos sa paghunahuna—katakos nga imo ra unyang mapahimuslan.

Ang pagbuntog sa mga babag sa pag-eskuyla nahisamag paghawan ug agianan diha sa baga nga lasang—molampos ka kon mogamit kag hustong mga pamaagi

Kinahanglang positibo kag tinamdan sa imong titser. Kon laayan ka sa imong titser, isentro ang imong atensiyon sa leksiyon, imbes sa titser. Hinumdomi nga ang imong titser tingali nagbalik-balik nag tudlo sa mao gihapong leksiyon ngadto sa ubang klase. Busa tingali wala na kaayo siyay gana sa pagtudlo niana.

Sugyot: Isulat sa notbok ang gitudlo sa titser, pangutana nga matinahoron, ug magmainteresado sa leksiyon. Kon kini ang imong himoon, lagmit sundogon ka sa uban.

Kinahanglang positibo kag tinamdan sa imong mga abilidad. Diha sa eskuylahan madayag ang imong tinagoang mga abilidad. Si Pablo misulat kang Timoteo: ‘Pasigaha ang gasa sa Diyos nga anaa kanimo.’ (2 Timoteo 1:6) Kini nagpakita nga si Timoteo gihatagan ug gasa nga balaang espiritu. Apan kinahanglan niyang ugmaron ang iyang “gasa” aron kini mapuslan. Siyempre, ang imong pagkahawod sa klase dili direktang hinatag sa Diyos. Apan, duna kay mga katakos nga lahi sa uban. Ang pag-eskuyla makatabang kanimo sa pag-ugmad ug sa pagpalambo niini.