Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Angay ba Kong Magpatato?

Angay ba Kong Magpatato?

 Nganong daghan ang gustong magpatato?

“Para nako, nindot kaayo ang ubang tato,” miingon si Ryan.

Ang imong motibo sa pagpatato lagmit makaapektar sa imong desisyon kon magpatato ka ba. Pananglitan, ang tin-edyer nga si Jillian miingon: “Sa bata pa ang akong amiga sa eskuylahan, ang iyang inahan namatay. Busa pagtin-edyer niya, siya nagpatato ug ngalan sa iyang inahan diha sa iyang tangkugo. Para nako, ang sama niana nga tato makapatandog.”

Bisag unsa pay motibo, angay kang mamalandong sa dili pa magpatato! Unsang mga pangutana ang imong konsiderahon kon naghunahuna ka nga magpatato? Ug unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang makatabang kanimo sa paghimog labing maayong desisyon?

 Unsang mga pangutana ang angay nimong isukna?

Unsa ang mga kapeligrohan niini sa panglawas? “Ang pagpatato makasamad sa panit, nga posibleng maimpeksiyon ug moresultag ubang komplikasyon,” nag-ingon ang Mayo Clinic. “Usahay ang panit nga gitatoan tuboan ug ugdo-ugdo o mga granuloma. Ug ang pagpatato mahimong moresulta usab ug uwat o mga keloid.” Dugang pa, ang website nag-ingon: “Kon ang himan nga gigamit sa pagtato kanimo kontaminado sa dugo nga dunay kagaw, ikaw matakdan ug mga sakit nga mapasa pinaagig dugo.”

Unsay epekto niini sa imong reputasyon? Sa gusto nimog sa dili, ang imong panagway magpadayag kon kinsa ka. Kini magpaila kon ikaw ba hamtong o dili, o kaha ikaw kasaligan o iresponsable. “Kon makakita kog tawo nga may tato, makaingon dayon ko nga siya hilig ug inom ug parti,” miingon ang tin-edyer nga si Samantha.

Si Melanie nga 18 anyos, duna poy laing naobserbahan. “Para nako,” siya miingon, “ang mga tato magtago sa imong natural nga kaanyag. Morag gipakita niadtong nagpatato nga dili nila gustong makita nimo ang ilang tinuod nga pagkatawo, busa nagpatato sila aron ilang matago ang ilang kaugalingon.”

Dili ka kaha magmahay sa ulahi? Paglabay sa panahon, ang tato moinat o mohibat tungod sa pagtambok o pagtigulang. “Nakita nako kon unsay hitsura sa mga tato diha sa usa ka tawo paglabay sa mga tuig, ug dili na kini nindot,” miingon si Joseph.

“Ang mga tato mawala sa uso paglabay sa panahon,” miingon ang 21 anyos nga si Allen. “Kadtong mapasigarbohon sa ilang tato mahimong dili na ganahan niini sa ulahi.”

Dunay punto si Allen. Ang tinuod, sa magkaedad ang tawo, mausab ang ilang panglantaw, ang ilang gusto, ug ang ilang pagbati—pero ang ilang mga tato dili. “Ang tato nga magpahinumdom lang nako sa akong sayop nga desisyon maoy usa ka butang nga dili nako gustong madugang sa mga buhat nga ako ra unyang mahayan,” miingon si Teresa.

 Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang maaplikar?

Ang tawong hamtong mamalandong una sa tanang butang sa dili pa modesisyon. (Proverbio 21:5; Hebreohanon 5:14) Busa tagda ang mosunod nga mga prinsipyo sa Bibliya nga dunay kalabotan sa tato.

 • Colosas 3:20: “Kamong mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan sa tanang butang, kay kini makapahimuot pag-ayo sa Ginoo.”

  Unsay lagmit dangatan nimo kon nagpuyo ka ipon sa imong ginikanan pero wala ka mosunod sa ilang mga balaod?

 • 1 Pedro 3:3, 4: “Himoa nga ang inyong dayandayan dili anha sa panggawas nga pagsalapid sa buhok ug sa pagsul-ob ug mga pahiyas nga bulawan o sa pagsul-ob ug panggawas nga mga besti, kondili diha sa natago nga pagkatawo sa kasingkasing pinaagi sa dili-madunot nga sapot sa malinawon ug malumong espiritu.”

  Sa imong hunahuna, nganong gipasiugda sa Bibliya ang “natago nga pagkatawo sa kasingkasing”?

 • 1 Timoteo 2:9: “Ang mga babaye magdayandayan sa ilang kaugalingon . . . uban ang pagkamakasaranganon ug maayong panghunahuna.”

  Unsay kahulogan sa “pagkamakasaranganon”? Sa ulahi, nganong mas makapadani ang pagkamakasaranganon kay sa tato?

 • Roma 12:1: “Itugyan ang inyong mga lawas nga usa ka halad nga buhi, balaan, dalawaton sa Diyos, usa ka sagradong pag-alagad uban sa inyong gahom sa pagpangatarongan.”

  Nganong ang paagi sa imong pagtagad sa imong lawas hinungdanon sa Diyos?

Tungod sa nahisgotan na, daghan ang dili magpatato. Sa pagkatinuod, sila may nakitang mas maayo kay sa tato. Si Teresa nga gihisgotan na miingon: “Kon dunay pulong o panultihon nga gusto kaayo nimo o tawo nga importante nimo, nan pagkinabuhi uyon niana nga pulong o isulti kaniya kon unsa siya ka importante kanimo. Imbes magpatato, pagkinabuhi sumala sa imong gituohan.”