Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Angay ba Kaming Magbulag?—Bahin 2

Angay ba Kaming Magbulag?—Bahin 2

Una, pagpilig maayong kahimtang nga kamo magkaestorya. Unsa kanang kahimtanga?

Kon ikaw ang anaa sa iyang lugar, palandonga kon unsay gusto nimo nga itratar kanimo. (Mateo 7:12) Gusto ba nimong bulagan ka nga dunay tawong makadungog? Siyempre dili.

Gawas kon gikinahanglan, ayaw taposa ang inyong relasyon pinaagi sa pagbilin ug mensahe diha sa telepono, pinaagig text message, o sa e-mail. Hinunoa, pagpilig panahon ug dapit nga kamong duha magkaestoryahay ug maayo.

Unsay imong isulti kon mag-inatubangay na kamo? Giawhag ni apostol Pablo ang mga Kristohanon sa ‘pagsulti sa tinuod’ sa usag usa.—Efeso 4:25.

Nan, labing maayo nga magmataktikanhon, apan magmalig-on. Iklaro kon nganong nagtuo ka nga ang inyong relasyon dili molampos.

Dili na kinahanglang imong usa-usahon ang iyang mga sayop o magpusot-pusot kag panaway. Imbes moingong, “Dili man god ka” ingon niini o ingon niana, mas maayong isulti nimo ang imong pagbati—“Importante para nako ang usa ka tawo nga . . .” o “Sa akong hunahuna mas maayong taposon na lang nato ang atong relasyon kay . . .”

Dili kini panahon nga magpalingpaling ka sa imong desisyon o magpadala sa opinyon sa uban. Hinumdomi nga nakadesisyon ka sa pagpakigbulag tungod sa usa ka dakong hinungdan. Busa pagbantay kon mosulay ang imong trato sa pagbag-o sa imong hunahuna tungod kay maayo siya nga mobulada. Usa ka batan-on nga ginganlag Lori miingon, “Sa dihang nakigbulag ko, nagpaguol-guol ang akong trato. Nagtuo ko nga iya kadtong gihimo aron maluoy ko niya. Naluoy baya pod ko. Apan wala gyod ako magpadala sa iyang reaksiyon.” Sama kang Lori, tinoa gayod kon unsay imong gusto. Barogi ang imong desisyon. Himoang dili ang imong dili.—Santiago 5:12.