Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Andam na ba Akong Magkinaugalingon?

Andam na ba Akong Magkinaugalingon?

Katuyoan sa Diyos nga ang mga batan-on mohamtong ug sa ulahi mobiya sa ilang ginikanan ug magtukod ug ilang kaugalingon nga pamilya. (Genesis 2:23, 24; Marcos 10:7, 8) Apan sa unsang paagi nimo mahibaloan kon andam na ba gyod kang magkinaugalingon? Tagda kining tulo ka pangutana.

 Unsay akong motibo?

Tan-awa ang mosunod nga listahan. Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Unsa ang kinalabwang mga rason kon nganong gusto kong magkinaugalingon?’

  • Paglikay sa mga problema sa balay

  • Gustog dugang kagawasan

  • Aron tahoron sa mga higala

  • Pagtabang sa higala nga nagkinahanglag kauban sa puy-anan

  • Pagboluntaryo sa ubang dapit

  • Mosulay nga magkinaugalingon

  • Dili magpabug-at sa ginikanan

  • Uban pa

Ang maong mga rason dili daotan. Ang pangutana mao, Unsay imong motibo? Pananglitan, kon magkinaugalingon ka aron lang moeskapo sa mga restriksiyon sa balay, basig makalitan unya ka!

Si Danielle, kinsa nagkinaugalingon sa nag-edad pa siyag 20, daghag nakat-onan bahin niini. Siya miingon: “Dili nato mahimo ang tanan nga atong gusto. Kon maglain ka, limitado gihapon ang imong mahimo tungod sa imong eskedyul sa trabaho o sa kakulag kuwarta.” Ayaw pagdalidalig desisyon sa pagbalhin tungod lang sa sugyot sa uban.—Proverbio 29:20.

 Andam na ba ko?

Ang paghawa sa balay samag pagbaktas sa kamingawan—kinahanglang magtuon kag mga pamaagi aron makapabiling buhi didto sa dili ka pa mopanaw

Ang paglain samag pagbaktas diha sa kamingawan. Moadto ka ba diay sa kamingawan kon dili ka makamaong motukod ug tolda, mohimog kalayo, moluto, o mobasag mapa? Dili gyod! Apan daghang batan-on naglain nga walay nahibaloang trabaho sa balay.

Ang maalamong Haring Solomon miingon nga “ang usa nga maalamon magapalandong sa iyang mga lakang.” (Proverbio 14:15) Aron mahibalo ka kon andam ka na bang magkinaugalingon, tagda ang mosunod:

Pagbadyet sa kuwarta: “Wala koy kinahanglang bayran,” miingon ang 19-anyos nga si Serena. “Mahadlok kong maglain ug magbadyet sa akong kuwarta.” Sa unsang paagi ka makakat-on sa pagbadyet?

Usa ka panultihon sa Bibliya nag-ingon: “Ang maalamong tawo magpatalinghog ug magadawat ug dugang nga pagtudlo.” (Proverbio 1:5) Busa nganong dili nimo pangutan-on ang imong ginikanan kon pilay magasto sa usa ka tawo matag bulan alang sa abang o datahan sa bangko para sa balay, sa pagkaon, ug para sa sakyanan o pletehan? Dayon patudlo nila kon unsaon pagbadyet ug pagbayad sa mga bayranan.

Mga buluhaton sa balay: Ang 17-anyos nga si Brian miingon nga mahadlok kaayo siyang maglain kay dili siya gustong manglaba. Unsaon nimo pagkahibalo kon andam ka nang moatiman sa imong kaugalingon? Si Aron nga nag-edad ug 20, miingon: “Sulay pagkinaugalingon sa usa ka semana. Gamit ang imong kaugalingong kuwarta, ikay palit ug ikay luto sa imong pagkaon. Ikay laba ug plansa sa imong sinina, ug ikay limpiyo sa balay. Ug sulay nga dili ka magpahatod ug magpakuha.” Kon imo ning sundon, (1) makakat-on ka sa mga buluhaton sa balay ug (2) mas makaapresyar ka sa ginahimo sa imong ginikanan.

Relasyon sa uban: Maayo ka bag relasyon sa imong ginikanan ug sa imong mga igsoon? Kon dili, tingali maghunahuna ka nga mas maayo pang mobalhin ug puyo uban sa imong higala. Apan matikdi ang giingon sa 18-anyos nga si Eve: “Duha sa akong mga amiga nag-uban ug puyo. Suod kaayo sila kaniadto, apan sa nag-uban silag puyo, dili gyod sila magkaparang. Ang usa limpiyada, ang usa dili. Ang usa seryoso sa pagsimba sa Diyos, samtang ang usa dili kaayo. Dili gyod sila magkasinabot!”

Unsay solusyon? Ang 18-anyos nga si Erin miingon: “Daghan kag makat-onan kon unsaon pagpakiglabot sa uban samtang anaa ka pa sa inyo. Makakat-on ka sa pagsulbad ug mga problema ug sa pagpaangay. Akong nakita nga kadtong mopahawa sa balay tungod lang kay dili sila gustong magkabikil sa ilang ginikanan nakakat-on sa paglikay sa mga problema, dili sa pagsulbad niana.”

Personal nga kalihokan sa pagsimba: Ang uban maglain kay dili sila gustong mosunod sa kalihokan sa pagsimba sa ilang ginikanan. Ang uban nagtinguha sa pagpadayon sa pagtuon sa Bibliya ug pagsimba apan sa ulahi nadaldal sa daotang mga buhat. Unsay imong himoon aron dili ‘malunod ang imong pagtuo.’—1 Timoteo 1:19.

Pagtakda ug eskedyul sa pagtuon sa Bibliya ug pagsimba ug sunda gayod kini. Irekord ang imong eskedyul diha sa kalendaryo ug tan-awa kon masunod ba nimo kini sulod sa usa ka bulan nga dili na mistil sultihan sa imong ginikanan.

 Unsay akong tumong?

Gusto ka bang magkinaugalingon kay buot kang makaikyas sa mga problema? O gusto kang makagawas sa poder sa imong ginikanan? Kon mao, naghunahuna ka lang sa rason sa imong paghawa, dili sa kon asa ka paingon. Nahisama kana sa pagdrayb nga nagtan-aw lang sa rearview mirror—nagsige kag tan-aw nianang imong gipalay-an kay sa nianang anaa sa imong unahan. Ang punto? Ayawg isentro ang imong hunahuna sa paghawa sa balay—isentro kini diha sa mapuslanong mga tumong.

Bisag unsa pay imong tumong, ayaw pagdalidalig desisyon. “Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kaayohan,” matod pa sa panultihon sa Bibliya, “apan ang matag usa nga madalidalion mosangko lamang sa kawalad-on.” (Proverbio 21:5) Pamati sa tambag sa imong ginikanan. (Proverbio 23:22) Iampo kini. Ug palandonga ang mga prinsipyo sa Bibliya nga gihisgotan dinhi.

Ang pangutana dili kon, Andam na ba akong magkinaugalingon? kondili, Andam na ba akong magpalakaw sa akong kaugalingong kinabuhi? Kon oo ang imong tubag nianang ulahi nga pangutana, tingali andam ka nang magkinaugalingon.