Worksheet nga makatabang aron masuod nimo ang uban, bisan kadtong dili nimo barkada.