Worksheet nga makatabang nimo sa pagpilig maayong role model.