Kini nga worksheet makatabang nimo aron dili ka makahatag ug sayop nga impresyon sa imong amigo o amiga nga nakagusto ka niya.