Worksheet nga makatabang aron imong mabalanse ang imong mga kalingawan ug responsibilidad.