Worksheet nga makatabang nimo sa pag-analisar sa mga balaod ug sa pagpakig-estorya niini sa imong ginikanan.