mga tin-edyer

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Sayop Bang Maibog sa Kaparehas ug Sekso?

Nagtudlo ba ang Bibliya nga daotan ang mga bayot ug tomboy? Mapalipay ba sa usa ka Kristohanon ang Diyos kon maibog siyag kaparehas ug sekso?

WHITEBOARD ANIMATION

Ayawg Tugoti nga Madaot ang Imong Kinabuhi Tungod sa Sigarilyo

Daghan ang nanigarilyo o nag-vape, ang uban miundang na, ug naa poy naningkamot nga moundang. Ngano? Makadaot ba gyod ang pagpanigarilyo?

Niini nga seksiyon, ang mga ngalan sa gikutlo nga mga tawo giusab.