Laktaw ngadto sa video

Importanteng Gitudlo sa Bibliya—Mga Video

Kining mugbong video nagtubag sa importanteng mga pangutana bahin sa Bibliya, sama sa: Nganong gilalang sa Diyos ang yuta? Unsay kahimtang sa mga patay? ug Nganong gitugotan sa Diyos ang pag-antos?

Gilalang ba ang Uniberso?

Ang asoy sa Bibliya bahin sa paglalang sagad masaypag sabot o giisip pa gani nga dili tinuod. Katuohan ba ang giingon sa Bibliya?

Duna bay Diyos?

Susiha ang ebidensiya kon nganong makataronganon ang pagtuo sa Diyos.

Duna bay Ngalan ang Diyos?

Ang Diyos daghag titulo, sama sa Labing Gamhanan, Maglalalang, ug Ginoo. Apan ang ngalan sa Diyos makita kapig 7,000 ka beses diha sa Bibliya.

Posible ba ang Pagpakighigala sa Diyos?

Sulod sa daghang katuigan, ang mga tawo mibati nga kinahanglan nilang mailhan ang ilang Magbubuhat. Ang Bibliya makatabang nato nga mahimong higala sa Diyos. Kana nga panaghigalaay magsugod sa pagkat-on sa ngalan sa Diyos.

Kinsa ang Awtor sa Bibliya?

Kon gisulat kini sa mga tawo, husto ba nga tawgon kining Pulong sa Diyos? Kang kinsang hunahuna ang nasulat sa Bibliya?

Pulong ba gayod sa Diyos ang Bibliya?

Kon Diyos ang Awtor sa Bibliya, kinahanglang way basahon nga sama niini.

Nganong Gilalang sa Diyos ang Yuta?

Nindot kaayo ang atong yuta. Kini may eksaktong distansiya gikan sa adlaw, eksakto ang sukod sa pagkahirig niini, ug igo lang ang gikusgon sa pagtuyok niini. Unsay rason nga gihimo sa Diyos ang yuta nga nindot kaayo?

Unsa ang Katuyoan sa Kinabuhi?

Sayra kon unsay himoon aron duna tay katuyoan sa kinabuhi ug tinuod nga magmalipayon.

Asa Makita ang Tubag sa Importante nga mga Pangutana sa Kinabuhi?

Naa ba kay mga pangutana bahin sa kinabuhi, kamatayon, o sa umaabot? Makita nimo ang makapatagbawng tubag niana ug sa uban pang mga pangutana! Pero asa?

Unsa ang Kahimtang sa mga Patay?

Nagsaad ang Bibliya nga moabot ang panahon nga daghan ang banhawon, sama sa nahitabo kang Lazaro.

Ang Impiyerno ba usa ka Dapit Diin Sakiton ang mga Tawo?

Ang Bibliya nag-ingon nga “ang Diyos gugma.” Busa, dili gyod niya sakiton ang mga tawo tungod sa ilang nangaging kasaypanan.

Si Jesu-Kristo ba ang Diyos?

Usa lang ba si Jesu-Kristo ug ang Labing Gamhanan nga Diyos? O lahilahi sila nga persona?

Nganong Namatay si Jesus?

Gipasiugda sa Bibliya ang kahinungdanon sa kamatayon ni Jesus. Duna bay katuyoan ang iyang kamatayon?

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Sa dihang dinhi pa si Jesus sa yuta, pirme niyang gisangyaw ang Gingharian sa Diyos. Sulod sa dugay nang katuigan, ang iyang mga sumusunod nagaampo nga moabot na unta ang maong Gingharian.

Ang Gingharian sa Diyos Nagsugod Pagmando Niadtong 1914

Kapig 2,500 ka tuig kanhi, gipadamgo sa Diyos ang usa ka gamhanang hari bahin sa mahitabo sa umaabot ug kini nagakatuman karon.

Ang Kalibotan Nausab Sukad Niadtong 1914

Ang mga kahimtang sa kalibotan ug mga batasan sa tawo nga nadayag sukad niadtong 1914 nagpakita nga ang mga tagna sa Bibliya bahin sa “kataposang mga adlaw” nagakatuman na.

Pagbuot ba sa Diyos ang mga Kalamidad?

Gisulti sa duha ka biktima sa kalamidad ang ilang nakat-onan sa Bibliya.

Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?

Daghan ang nangutana kon nganong ang kalibotan punog pagdumot ug pag-antos. Naa sa Bibliya ang makapatagbaw ug makapahupay nga tubag.

Dawaton ba sa Diyos ang Tanang Matang sa Pagsimba?

Daghan ang nagtuo nga dili ra importante kon unsay imong relihiyon.

Giuyonan ba sa Diyos ang Paggamit ug mga Imahen Diha sa Pagsimba?

Makatabang ba ni kanato nga masuod sa Diyos kinsa dili nato makita?

Paminawon ba sa Diyos ang Tanang Pag-ampo?

Komosta kon hinakog ang pag-ampo sa usa ka tawo? Komosta kon gimaltratar sa bana ang iyang asawa dayon mag-ampo nga panalanginan siya sa Diyos?

Unsay Panghunahuna sa Diyos Bahin sa Kaminyoon?

Gusto sa Diyos nga ang imong kaminyoon magmalamposon. Ang tambag sa Bibliya nakatabang sa daghang magtiayon.

Ang Pornograpiya ba Sala Batok sa Diyos?

Mabasa ba sa Bibliya ang pulong nga “pornograpiya”? Unsaon nato pagkahibalo kon unsay panglantaw sa Diyos bahin sa pornograpiya?