Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 13 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Sayra kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa sayop nga paggamit sa dugo ug kon nganong ang hustong paggamit niini makaluwas sa atong kinabuhi.