Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 17 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Sayra kon unsay atong mahimo aron dunggon sa Diyos ang atong mga pag-ampo.