Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 7 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Sayra kon normal lang ba nga maguol kon kita mamatyan ug minahal, ug kon unsay himoon sa Diyos aron mawala ang maong kaguol.