Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 12 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Sayra ang gitudlo sa Bibliya kon sa unsang paagi ang mga higala sa Diyos makapabiling matinumanon bisan pa sa mga problema.