Gibase kini sa kapitulo 19 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Human nimo masayran ang kamatuoran bahin sa Diyos, unsay makatabang nimo aron mas masuod pa kaniya? Unsay imong himoon aron dili mawala ang imong gugma sa Diyos?