Gibase kini sa kapitulo 19 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Unsay kahulogan sa paghigugma sa Diyos? Unsay magpalihok sa usa ka Kristohanon nga higugmaon ang Diyos?