Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 14 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Unsay makat-onan sa mga ginikanan ug mga anak sa panig-ingnan ni Jesus?