Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 6 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Nganong namatay man ang unang tawo nga si Adan? Bahin ba sa katuyoan sa Diyos ang kamatayon? Sayra ang tubag sa Bibliya.