Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 2 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Susiha kon nganong ang Bibliya praktikal ug kasaligan.