Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 2 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Sayra kon nganong ang Bibliya maoy talagsaong gasa nga gikan sa Diyos.