Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 16 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Angay bang ipamugos sa mga Kristohanon ang ilang pagtuo ngadto sa uban? Sa unsang paagi matinahoron nimong mapatin-aw ang imong pagtuo?