Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Giya sa Pagtuon

I-download kini nga mga giya sa pagtuon, ug gamita kini uban sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Susiha ang imong gituohan, itandi kana gitudlo sa Bibliya, ug sayra kon unsaon pagdepensa sa imong pagtuo.

 

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Kini nga galamiton sa pag-Bible study makatabang aron imong mahibaloan ang giingon sa Bibliya bahin sa lainlaing topiko, sama sa kon nganong nag-antos ta, kon unsay mahitabo inigkamatay, kon sa unsang paagi magmalipayon ang pamilya, ug uban pa.

KAPITULO 1

Unsa ang Kamatuoran Bahin sa Diyos? (Bahin 1)

Unsay imong itubag kon dunay moingon “Silotan sa Diyos ang mga daotan pinaagi sa pagpaantos kanila”?

KAPITULO 1

Unsa ang Kamatuoran Bahin sa Diyos? (Bahin 2)

Posible ba nga mahimong higala sa Diyos?

KAPITULO 2

Ang Bibliya—Basahon nga Gikan sa Diyos (Bahin 1)

Mga tawo ang nagsulat sa Bibliya, busa sa unsang paagi nga nahimo kining ‘basahon nga gikan sa Diyos’?

KAPITULO 2

Ang Bibliya—Basahon nga Gikan sa Diyos (Bahin 2)

Ang usa sa mga bahin niini, nga tingali labaw sa bisan unsa pang uban, nakapakombinsir sa mga tawo nga ang Bibliya gikan gayod sa Diyos.

KAPITULO 3

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Para sa Yuta? (Bahin 1)

Katuyoan ba niya nga ingon niini na lang ang atong kahimtang karon?

KAPITULO 3

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Para sa Yuta? (Bahin 2)

Kon katuyoan pa sa Diyos nga ang yuta himoong paraiso, nganong dili man ingon niana ang kahimtang karon?

KAPITULO 3

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Para sa Yuta? (Bahin 3)

Katuyoan ba sa Diyos nga tawo ang magsulbad sa problema sa kalibotan?

KAPITULO 4

Kinsa si Jesu-Kristo? (Bahin 1)

Unsay imong itubag kon may moingon nga tawo lang si Jesus nga nagbuhat ug maayo?

KAPITULO 4

Kinsa si Jesu-Kristo? (Bahin 2)

Unsay imong itubag kon dunay moingon nga si Jesus tupong sa Diyos?

KAPITULO 4

Kinsa si Jesu-Kristo? (Bahin 3)

Sa unsang paagi niya gipakita ang kaisog ug kalumo?

KAPITULO 5

Lukat—Labing Maayong Gasa sa Diyos (Bahin 1)

Mahimo bang hagoan ang kaluwasan pinaagi ug mga buhat sa pagtuo?

KAPITULO 5

Lukat—Labing Maayong Gasa sa Diyos (Bahin 2)

Unsay koneksiyon sa kamatayon sa usa ka tawo nga namatay libolibo na ka tuig kanhi sa imong kinabuhi?

KAPITULO 6

Hain ang mga Patay? (Bahin 1)

Anaa ba sila sa laing kalibotan? Gisunog ba sila sa impiyernong kalayo?

KAPITULO 6

Hain ang mga Patay? (Bahin 2)

Bahin ba sa kinabuhi sa tawo ang kamatayon?

KAPITULO 7

Matuod nga Paglaom Alang sa Atong mga Minahal nga Namatay (Bahin 1)

Kon magbangotan ka, nagpasabot ba kana nga wala kay pagtuo sa pagkabanhaw?

KAPITULO 7

Matuod nga Paglaom Alang sa Atong mga Minahal nga Namatay (Bahin 2)

Unsay imong itubag sa tawo nga moingon nga dili katuohan ang pagkabanhaw?

KAPITULO 8

Unsa ang Gingharian sa Diyos? (Bahin 1)

Nganong ang Diyos mopili mag mga tawo nga magmando ingong mga hari sa langit nga daghan man unta kaayog anghel nga mahimo niyang pilion?

KAPITULO 8

Unsa ang Gingharian sa Diyos? (Bahin 2)

Unsa nay nahimo niini? Unsay himoon niini sa umaabot?

KAPITULO 9

Nagkinabuhi na ba Kita sa “Kataposang mga Adlaw”? (Bahin 1)

Ang uban dili motuo nga kita nagkinabuhi na sa kataposang mga adlaw. Unsay imong mga rason sa pagtuo nga kita nagkaduol na sa kataposan?

KAPITULO 9

Nagkinabuhi na ba Kita sa “Kataposang mga Adlaw”? (Bahin 2)

Ang Bibliya nagsulti gayod ug maayong mga butang bahin sa kataposang mga adlaw.

KAPITULO 10

Espiritung mga Linalang—Kon sa Unsang Paagi Kita Maapektahan Nila (Bahin 1)

Tinuod ba ang mga anghel? Duna bay daotang mga anghel? Alang sa tubag, gamita kini nga giya sa pagtuon.

KAPITULO 10

Espiritung mga Linalang—Kon sa Unsang Paagi Kita Maapektahan Nila (Bahin 2)

Daotang ba gayod ang pagbuhat ug espiritismo?

KAPITULO 11

Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos? (Bahin 1)

Kay gamhanan ang Diyos, siya bay mabasol sa daotang mga panghitabo?

KAPITULO 11

Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos? (Bahin 2)

Gihatag sa Bibliya ang klaro ug makapakombinsir nga tubag niining lisod nga pangutana.

KAPITULO 12

Pagkinabuhi nga Makapalipay sa Diyos (Bahin 1)

Puwede ka bang masuod sa Diyos? Susiha kon unsay imong gituohan ug ngano, ug kon unsay gitudlo sa Bibliya.

KAPITULO 12

Pagkinabuhi nga Makapalipay sa Diyos (Bahin 2)

Mapalipay ba nato ang Diyos bisag naningkamot si Satanas sa paghatag natog problema?

KAPITULO 13

Ang Panglantaw sa Diyos Bahin sa Kinabuhi (Bahin 1)

Ang kinabuhi hinatag sa Diyos. Unsaon nato pagpakitag pagtahod sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban?

KAPITULO 13

Ang Panglantaw sa Diyos Bahin sa Kinabuhi (Bahin 2)

Gawas nga makatabang ni nga giya sa pagtuon aron masusi ang imong gituohan bahin sa paggamit ug pag-abonog dugo, makatabang sab ni nimo sa pagpatin-aw sa imong gituohan ngadto sa uban.

KAPITULO 14

Kon sa Unsang Paagi Magmalipayon ang Imong Pamilya (Bahin 1)

Unsay sekreto sa malipayong kaminyoon? Susiha ang imong pagtuo, sayra ang gitudlo sa Bibliya, ug kat-oni kon unsaon nimo pagpatin-aw ang imong pagtuo pinaagi niini nga giya sa pagtuon.

KAPITULO 14

Kon sa Unsang Paagi Magmalipayon ang Imong Pamilya (Bahin 2)

Unsay makat-onan sa mga ginikanan ug mga anak sa panig-ingnan ni Jesus? Sayra ang imong gituohan ug ang giingon sa Bibliya.

KAPITULO 15

Pagsimba nga Giuyonan sa Diyos (Bahin 1)

Ang tanan bang relihiyon giuyonan sa Diyos? Kon dili, unsaon nimo pag-ila sa tinuod nga relihiyon? Sayra kon unsay gitudlo sa Bibliya ug kon unsay imong gituohan.

KAPITULO 15

Pagsimba nga Giuyonan sa Diyos (Bahin 2)

Igo na ba nga motuo lang ug Diyos aron uyonan ta niya? O naa pa tay kinahanglang himoon?

KAPITULO 16

Barog Dapig sa Matuod nga Pagsimba (Bahin 1)

Giuyonan ba sa Diyos ang pagsaulog ug birthday ug relihiyosong mga selebrasyon, ug ang paggamit ug mga imahen sa pagsimba? Unsay gitudlo sa Bibliya?

KAPITULO 16

Barog Dapig sa Matuod nga Pagsimba (Bahin 2)

Sa unsang paagi matinahoron nimong mapatin-aw ang imong pagtuo, ug mapakita ang imong respeto sa opinyon sa uban?

KAPITULO 17

Pakigsuod sa Diyos Pinaagi sa Pag-ampo (Bahin 2)

Susiha ang giingon sa Bibliya kon unsaon pag-ampo ug kon kapila ta angayng moampo.