Laktaw ngadto sa video

GIDISENYO BA KINI?

Ang Panit sa Pilot Whale

Ang Panit sa Pilot Whale

Dako kaayong problema sa mga kompaniya sa barko ang mga sisi ug ubang organismo sa dagat nga nanapot sa mga kasko sa barko. Kini gitawag ug biofouling. Tungod niini, hinay ang dagan sa barko, mas kalas kinig krudo, ug dili ni magamit matag pipila ka tuig kay kinahanglan kining limpiyohan. Ang mga siyentista nangitag solusyon diha sa kinaiyahan.

Hunahunaa: Ang mga pagtuon nagpakita nga ang panit sa long-finned pilot whale (Globicephala melas) dunay abilidad sa paglimpiyo sa kaugalingon niini. Kini nalukop ug pino nga mga bugdobugdo, nga gitawag ug nanoridge, ug tungod sa kapino niini, dili kini mataptan ug mga larva sa sisi. Ang gintang tali niini nga mga bugdobugdo napunog gel nga mokontra sa lumot ug bakterya. Matag higayon nga magluno ang balyena, magpatungha kinig bag-ong gel.

Gustong sundogon sa mga siyentista ang sistema sa balyena sa paglimpiyo ug gamiton kini diha sa mga kasko sa barko. Sa una, mga pintal nga pangontra sa biofouling ang gigamit. Pero sa dili pa dugay, ang labing komon nga klase sa maong mga pintal gidili kay makadaot kini sa mga linalang sa dagat. Ang nakitang solusyon sa mga researcher mao nga puston ang kasko sa barko ug metal nga eskrin ug sa ilalom niini, may mga buho nga magpagawas ug kemikal nga dili makadaot sa kalikopan. Kon masagol sa dagat ang kemikal, kini mahimong hawot nga gel nga moputos sa tibuok kasko. Sa kadugayan, kini nga gel, nga may gibag-ong 0.7 milimetros, matangtang apil ang bisan unsang organismo nga nagtapot niini. Pagkahuman, may mogawas na pod nga bag-ong gel nga moputos sa kasko.

Ang mga sisi makapahinay sa dagan sa barko ug lisod tangtangon

Sumala sa mga test sa laboratoryo, kini nga sistema makapakunhod ug 100 ka pilo sa biofouling sa mga barko. Dako nig tabang sa mga kompaniya sa barko, kay dako kaayog gasto ang pagdala sa barko ngadto sa baraderohan aron malimpiyohan.

Unsay imong hunahuna? Ang panit sa pilot whale mitungha ba pinaagig ebolusyon? O kini ba gidisenyo?