Laktaw ngadto sa video

GIDISENYO BA KINI?

Ang mga Ngipon sa Saroksarok

Ang mga Ngipon sa Saroksarok

 Ang saroksarok, o limpet, nga hilahila sa dagat nga ang kabhang morag cone ug porma, dunay ngipon nga talagsaon ang kalig-on. Ang ngipon niini gilangkobag nigpis ug nagdasok nga mga fiber sa gahi nga mineral nga gitawag ug goethite nga nahimutang sa mas humok nga salogsalog nga protina.

 Hunahunaa: Ang radula sa saroksarok nagsilbing liha. Kini morag dila tan-awon ug naputos sa nagtapadtapad ug bawog nga mga ngipon nga ang gitas-on sa matag ngipon wala ray usa ka milimetro (3/64 pulgadas). Ang matag ngipon kinahanglang gahi ug lig-on kaayo aron makagis niini ang mga lumot diha sa mga bato, nga maoy ginakaon sa saroksarok.

 Ang mga researcher naggamit ug talagsaon kaayong mikroskopyo sa pagsukod kon unsa ka lig-on ang mga ngipon. Ilang nadiskobrehan nga ang mga ngipon sa saroksarok mas lig-on pa kay sa bisan unsa nga ilang natun-an—mas lig-on pa sa hilo sa damang. Ang nanguna sa pag-research miingon: “Maayo gyong sundogon ang disenyo sa mga ngipon sa saroksarok sa among mga imbensiyon.”

 Ang mga researcher nagtuo nga ang artipisyal nga mga substansiya nga gisundog gikan sa ngipon sa saroksarok puwedeng gamiton sa paghimog sakyanan, sakayan, ug eroplano ug bisan sa paghimog artipisyal nga ngipon sa tawo.

 Unsay imong hunahuna? Ang talagsaong ngipon ba sa saroksarok mitungha pinaagig ebolusyon? O kini ba gidisenyo?