Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit? (Bahin 3)

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit? (Bahin 3)

Ang mga batan-on sagad lig-on ug lawas ug laski. Pero ang ubang batan-on, luyag panglawas tungod sa grabeng mga sakit. Ingon ka ba niana? Kon mao, tingalig madasig ka sa kasinatian ni V’loria, Justin, ug Nisa, kinsa mga Saksi ni Jehova. Tagda kon giunsa nila pagsagubang ang ilang grabeng mga sakit.

 V’loria

Nagsakit kog fibromyalgia sukad pa sa nag-edad kog 14. Pag-edad nakog 20, nagsakit pod kog artraytis, lupus, ug Lyme disease. Dili ko makahimo sa mga butang nga gusto nakong himoon kay luya kanunay ang akong pamati. Usahay, dili makalihok ang akong bat-ang hangtod sa tiil mao nga mag-wheelchair ko.

Ang mas grabe pa kay sa kalbaryo sa panglawas nga akong giantos mao ang akong pagsigeg hunahuna sa simpleng buluhaton nga dili nako mahimo sama sa pagsulat o pag-abri ug lata. Makakita kog mga bata nga naglakaw ug nakapangutana ko sa akong kaugalingon kon nganong lisod man kaayo kana para nako. Mibati ko nga wala na koy kapuslanan.

Makapalipay kay gitabangan ko sa akong pamilya ug sa mga kauban nako sa kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova. Bisitahan ko nila mao nga dili na kaayo ko magmingaw. Dapiton ko sa uban sa ilang mga lingawlingaw, bisag malisdan sila sa pag-alsa nako gikan sa akong wheelchair ug sa pagpasulod ug pagpaggawas sa awto.

Ang mga edaran sa kongregasyon dako usab ug tabang kay sila nahibalo sa kalisod nga bation sa usa nga dunay sakit. Gitabangan ko nila sa pagdawat sa akong mga limitasyon ug sa dili pagmahay nga diyutay ray akong mahimo kon itandi sa uban. Malipayon kaayo ko panahon sa tigom sa kongregasyon ug sa pagsangyaw. (Hebreohanon 10:25) Sa mga okasyon nga sama niini, akong nakita nga bisan pa sa akong sakit, dili ra ko lahi sa uban.

Akong gitisok sa akong hunahuna nga si Jehova mohatag kanato sa atong panginahanglan aron kita makalahutay. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon nga bisan pag ikaw nagakaluya sa pisikal, ang imong pagkatawo o pagka-ikaw “ginabag-o sa adlaw-adlaw.” (2 Corinto 4:16) Mao gyod kanay akong gibati!

Palandonga: Kon duna kay grabeng sakit, nganong hinungdanong mohimo kag lakang sa pagduol sa uban? Kon ikaw himsog ug panglawas, sa unsang paagi makatabang ka sa usa nga dunay sakit?—Proverbio 17:17.

 Justin

Natumba ko sa salog ug dili makabangon. Mihuot ang akong dughan ug dili ko makalihok. Gidala dayon ko sa ospital. Sa primero, ang mga doktor wala makaapas kon unsay akong sakit. Apan human sa daghang higayon nga nahitabo kini kanako, ilang nadayagnos nga duna koy Lyme disease.

Gidaot sa Lyme disease ang akong nervous system. Gani, mangurog gihapon ko, usahay kusog kaayo, bisag daghang tuig na sukad nga nadayagnos ko. May mga adlaw nga manakit pag-ayo ang akong lawas o mga tudlo nga dili gani nako kini malihok. Ang akong mga lutahan mora nag gitay-an.

Kaniadto nakaingon ko sa akong kaugalingon, ‘Bata pa kaayo ko nga magsakit,’ ug naglagot ko niana. Maghilak ko adlaw-adlaw ug mangutana sa Diyos, “Nganong nag-antos man ko ug sama niini?” Nakaingon pa gani ko nga ako gitalikdan na sa Diyos. Apan akong mahunahunaan si Job sa Bibliya. Si Job wala gyod makasabot kon nganong daghan kaayo siyag mga problema, apan siya nagpabiling matinumanon sa Diyos. Kon si Job nakapabiling matinumanon bisan pa sa grabeng problema, makahimo usab ko niana.

Ang mga ansiyano sa kongregasyon dako kaayog tabang nako. Kanunay ko nilang susihon ug komostahon. Gisultihan ko sa usa ka ansiyano nga kon gusto ko nga makig-estorya, tawgan lang nako siya bisag unsang orasa. Kada adlaw kong magpasalamat kang Jehova nga dunay koy mga higala nga sama kanila!—Isaias 32:1, 2.

Kon nagsagubang kitag grabeng sakit, malimot usahay kita nga si Jehova nahibalo sa atong ginaantos. Ang Bibliya nag-ingon: “Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya magasapnay kanimo.” (Salmo 55:22) Naningkamot ko sa pagtugyan sa akong palas-anon ngadto kaniya adlaw-adlaw.

Palandonga: Sa unsang paagi ang tabang sa pamilya ug mga igsoon sa pagtuo nakatabang kanimo sa pagsagubang sa imong sakit?—Proverbio 24:10; 1 Tesalonica 5:11.

 Nisa

Sa pagkatin-edyer nako, nadayagnos ko nga dunay Marfan syndrome—sakit nga makaapektar sa mga lutahan, nga makawala sa kusog niini. Makaapektar usab kini sa kasingkasing, mata, ug ubang pangunang organo sa lawas. Dili adlaw-adlaw nga mobati kog sakit, pero kon mosakit gani, grabe pod kaayo.

Sa nahibaloan nako ang akong sakit, nagsige kog hilak. Naguol ko nga dili na ko makahimo sa tanang butang nga gusto nakong himoon. Pananglitan, ganahan kog sayaw, ug ang paghunahuna sa panahon nga sakit na unya kaayo para nako ang pagsayaw—ug bisan ang paglakaw—nakapabalaka kaayo nako.

Ang akong magulang nga babaye matinabangon kaayo. Gitabangan ko niya nga makalingkawas sa pagbatig kaluoy sa kaugalingon. Gisultihan ko niya nga dili ko angayng mabalaka, kay makapamiserable kini sa akong kinabuhi. Gidasig sab ko niya sa pag-ampo kanunay, kay si Jehova lang ang nahibalo ug bug-os nakasabot sa akong kahimtang.—1 Pedro 5:7.

Ang teksto nga nakatabang pag-ayo nako mao ang Salmo 18:6, nga nag-ingon: “Sa akong kasakitan ako nagpadayon sa pagsangpit kang Jehova, ug sa akong Diyos ako nagpadayon sa pagtuaw alang sa tabang. Gikan sa iyang templo iyang gidungog ang akong tingog, ug ang pagtuaw ko sa iyang atubangan alang sa tabang karon midangat sa iyang mga igdulungog.” Kini nga teksto nakapaamgo nako nga kon mag-ampo ko kang Jehova ug mangayog tabang kaniya aron ko makaantos, iya kong pamatian ug tabangan. Siya anaa kanunay sa pagtabang kanako.

Akong nakat-onan nga OK lang nga maguol ug maglagot sa usa ka trahedya nga atong gisagubang kay normal lang kana nga mga pagbati—basta dili lang nato tugotan ang maong pagbati nga makapamiserable sa atong kinabuhi ug makaapektar sa atong relasyon sa Diyos. Dili siya ang nakaingon sa atong mga problema, ug dili gyod siya mobiya kanato basta unahon nato siya sa atong kinabuhi.—Santiago 4:8.

Palandonga: Ang Diyos bay mabasol sa atong mga pag-antos?—Santiago 1:13.

Pagkat-og Dugang

LIBRO UG BROSYUR

Matapos pa Kaha ang Pag-antos?

Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos wala malipay sa inhustisya ug nga siya nahingawa gayod sa mga tawo. Unsay kaayohan niini alang kanimo?

TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA

Ang Diyos bay Hinungdan sa Atong Pag-antos?

Ang tanan makasinatig pag-antos—bisan kadtong giuyonan sa Diyos. Ngano?

TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA

Kon May Laygay nga Sakit—Makatabang ba ang Bibliya?

Oo! Sayra ang tulo ka paagi nga makatabang nimo sa pagsagubang sa laygay nga sakit.