Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsaon Nako Paghunong ang Akong Pagkalangay-langayan?

Unsaon Nako Paghunong ang Akong Pagkalangay-langayan?

Gilaay ka na ba kay sige na lag kalangan ang imong mga buluhaton sa balay ug mga homwork? Nan, hunong na sa pagkalangay-langayan! Dunay sugyot kini nga artikulo kon unsay imong himoon bahin niana, bisan pag

Dihang mabasa na nimo kini nga artikulo,  tubaga ang quiz bahin sa pagkalangay-langayan.

Gihisgotan sa Bibliya ang dili maayong epekto sa pagkalangay-langayan. Kini nag-ingon: “Siya nga nagapaniid sa hangin dili makapugas ug binhi; ug siya nga nagalantaw sa mga panganod dili makaani.”—Ecclesiastes 11:4.

Tagda ang pipila ka hinungdan sa problema ug kon unsay imong himoon aron mahunong ang imong pagkalangay-langayan.

 Morag lisod ang buluhaton.

Sa pagkatinuod ang ubang buluhaton lisod kaayo nga puwede kining ipalangan-langan. Aniay pipila ka maayong sugyot.

  • Bahin-bahina ang mga buluhaton. Bisag nahibalo ko nga biya na kaayo ko sa mga buluhaton, apson nako ang akong trabaho pero usa-usahon nako kinig trabaho,” miingon si Melissa.

  • Sugod dayon. Kon duna kay buluhaton, sugdi dayon kini, bisag pagsulat lang niini diha sa listahan sa imong trabahoonon o unsaon kini paghimo sa dili pa nimo kini malimtan.”—Vera.

  • Pangayog tabang. Ang imong ginikanan ug mga titser tingali nakaagi ug sama niini. Nganong dili ka magpatabang nila? Basig makahatag silag mga sugyot kon unsaon nimo paghimo sa trabaho ug sa pagplano.

Sugyot Paghimog eskedyul. Tinuod nagpasabot kana nga kinahanglang organisado ka ug determinado sa pagsunod sa imong eskedyul, pero epektibo na kay matapos man nimo ang imong tanang buluhaton nga kinahanglang taposon.”—Abbey.

 Wala kay ganang motrabaho.

Sagad may mga bahin sa imong mga buluhaton nga makalaay kaayo nimo. Busa unsay imong himoon kon wala kay gana sa maong trabaho? Sulayi ang mosunod.

  • Paghunahunag rason sa pagtapos niinig sayo. Pananglitan, handurawa ang kalipay nga imong bation dihang mahuman nimo kini. “Nindot kaayo ang pagbati dihang mahuman nako ang akong buluhaton sa hustong panahon o sayo kay sa eskedyul ug makarelaks na ko,” miingon si Amy.

  • Hinumdomi ang dili maayong mga resulta. Kon maglangay-langay ka, mosamot ang imong tensiyon ug basig dili nimo mahuman ang trabaho. Ang Bibliya nag-ingon: “Anihon gyod nimo kon unsay imong gipugas.”—Galacia 6:7, Good News Translation.

  • Hunahunaa nga konohay hapit na ang deadline. Maghunahuna ko nga konohay abante ug usa o duha ka adlaw ang deadline, ug nakatabang kini kanako,” miingon si Alicia. “Naa pa koy usa o duha ka adlaw para i-check ang akong gihimo.

Sugyot Naa ra na sa hunahuna. Ingna ang imong kaugalingon nga himoon nimo ang usa ka butang ug dili gyod ka magpabalda. Kon sultihan nako ang akong kaugalingon niana, matapos nako ang akong buluhaton.”—Alexis.

 Daghan kag trabaho.

Ang uban nag-ingon nga langay-langayan ko,” miingon si Nathan, “pero wala lang sila mahibalo nga daghan kog trabaho!” Kon parehas ka ni Nathan, sulayi kini:

  • Unaha ang sayon nga trabaho. Dunay nag-ingon nako nga kon ang trabaho mahuman nga walay singko minutos, himoa dayon kana,” miingon si Amber. “Lakip niini ang pagpanglimpiyo, pagpanghayhay, paghugas ug plato, ug pagtawag sa telepono

  • Unaha ang importante. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Tinoa ang mas hinungdanong mga butang.’ (Filipos 1:10) Unsaon nimo kana pagpadapat sa imong kinabuhi? “Isulat nako ang tanan nakong buluhaton ug kon kanus-a kini humanon,” miingon si Anna. “Pero mas importante, isulat nako kon kanus-a nako himoon ug taposon ang matag buluhaton.

Dili ba sobra ra kaayo na? Hunahuna ra, kon duna kay eskedyul, makabuot ka sa imong panahon imbes ikaw ang but-an niini. Ug dili kaayo ka matensiyon. “Kon duna koy plano, dili kaayo ko magkara-kara,” miingon si Kelly.

  • Ayaw pabalda. Akong isulti sa tanan diha sa balay kon duna koy trabaho,” miingon si Jennifer. “Kon sila dunay ipatrabaho nako, ako silang hangyoon nga sultihan ko una pa ko magsugod. I-silent pod nako ang alert sa akong cellphone ug e-mail.

Sugyot Dili gyod nimo mahuman ang imong trabaho kon dili nimo sugdan. Imbes magsige kag hunahuna niana, trabahoa dayon aron wala ka nay kabalak-an.”—Jordan.