Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Nganong Magsamad Ko sa Akong Lawas?

Nganong Magsamad Ko sa Akong Lawas?

 Unsa ang pagsamad sa lawas?

Ang pagsamad sa lawas maoy nabatasan, lisod pugngan nga pagpasakit sa lawas pinaagig hait nga mga gamit. Duna pay laing matang sa pagpasakit sa lawas, sama sa pagpaso, pagbun-og, o pagbunal. Kini nga artikulo naghisgot bahin lang sa pagsamad, apan ang mga prinsipyo nga gihisgotan niini aplikado sa tanang matang sa pagpasakit sa lawas.

Tan-awa kon nahibalo ka ba: Tinuod o Dili Tinuod.

  1. Mga babaye lang ang magsamad sa lawas.

  2. Ang pagsamad sa lawas supak sa sugo sa Bibliya nga mabasa diha sa Levitico 19:28, nga nag-ingon: “Dili ninyo samadsamaran ang inyong unod.”

Hustong tubag:

  1. Dili Tinuod. Bisag mga babaye ang kadaghanang naghimo niini, may mga lalaki nga magsamad pod o magpasakit sa ilang lawas sa ubang paagi.

  2. Dili Tinuod. Ang Levitico 19:28 nagtumong sa karaang paganong rituwal, dili sa lisod pugngan nga pagsamad sa lawas nga gihisgotan niining artikuloha. Bisan pa niana, dayag nga ang atong mahigugmaong Maglalalang dili gusto nga pasakitan nato ang atong lawas.—1 Corinto 6:12; 2 Corinto 7:1; 1 Juan 4:8.

 Nganong dunay magsamad ug lawas?

Tan-awa kon nahibalo ka ba: Pilia ang hustong tubag.

Ang uban magsamad sa lawas . . .

  1. kay gusto silang mahuwasan sa grabeng kaguol.

  2. kay gusto silang maghikog.

Hustong tubag: A. Ang kadaghanan sa tigsamad sa lawas dili gustong mamatay. Gusto lang nilang matapos ang ilang kaguol.

Aniay giingon sa ubang batan-on bahin sa pagsamad nila sa ilang lawas.

Celia: “Mahupayan ko niini.”

Tamara: “Kini daw makapalimot sa akong kaguol. Ang kasakit sa samad mas maayo na lang kay sa sakit sa dughan.”

Carrie: “Dili ko gustong maguol. Dihang magsamad ko, ang akong hunahuna tua na sa kasakit sa samad, dili na sa kaguol.”

Jerrine: “Dihang magsamad ko sa akong lawas, daw dili na ko makamatikod sa akong palibot ug dili na makahunahuna sa akong problema. Kanay akong gusto.”

 Kon tigsamad ka sa imong lawas, unsay imong himoon aron makahunong ka?

Ang pag-ampo kang Jehova nga Diyos dakog tabang. Ang Bibliya nag-ingon: “Itugyan kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.”—1 Pedro 5:7.

Sugyot: Pagsugod pinaagi sa mubong pag-ampo, tingali pinaagi sa pagsulti kang Jehova, “Tabangi intawon ko.” Sa kadugayan, makabubo ka na sa imong pagbati kang Jehova, “ang Diyos sa tanang paghupay.”—2 Corinto 1:3, 4.

Ang pag-ampo dili lang pangpalinaw sa hunahuna. Ikaw nakig-estorya mismo sa imong langitnong Amahan, kinsa nagsaad: “Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo. Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong.”—Isaias 41:10.

Daghan niadtong nagsamad sa lawas nahupayan usab pinaagi sa pagpakigsulti sa ilang ginikanan o sa laing kasaligang hamtong. Aniay giingon sa tulo ka batan-on nga naghimo niana.

 Mga pangutana nga pamalandongon

  • Kon gusto kang mangayog tabang, kinsay imong duolon?

  • Unsay imong iampo kang Jehova bahin sa imong problema?

  • May mahunahunaan ka bang duha ka paagi (nga dili kinahanglang pasakitan ang kaugalingon) sa pagpahuwas sa imong tensiyon ug kabalaka?

 

Pagkat-og Dugang

PAGMATA!

Kinsa Ako?

Upat ka paagi sa pagsusi ug pag-ila kon kinsa ka ug kon unsang mga prinsipyo ang imong gibarogan.