Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Himoon Bahin sa Akong mga Sayop?

Unsay Akong Himoon Bahin sa Akong mga Sayop?
 • Unsay imong himoon?

 • Tulo ka rason sa pagtug-an sa sayop

 • Kon unsaon pagkakat-on gikan sa imong sayop

Unsay imong himoon?

Basaha ang nahitabo kang Karina, ug handurawa nga nahitabo usab kini kanimo. Unsay imong himoon kon ikaw pay anaa sa iyang lugar?

Karina: “Kusog kaayo ang akong padagan paingon sa eskuylahan mao nga gipahunong ko sa polis ug gitiketan. Naglagot kaayo ko! Akong gisultihan si Mama, ug iya kong giingnan sa pagtug-an kang Papa pero wala ko motug-an!”

Unsay imong himoon?

 1. A: Maghilom, ug manghinaot nga dili makahibalo si Papa.

 2. B: Motug-an kang Papa sa nahitabo.

Tingali mas mopabor ka sa kapiliang A. Total ang imong Mama tingali nagdahom na nga mitug-an ka na sa imong Papa. Apan dunay maayong mga rason sa pagtug-an sa imong sayop—paglapas ba sa trapiko o uban pa.

Tulo ka rason sa pagtug-an sa imong sayop

 1. 1. Tungod kay mao kanay husto. Bahin sa mga sukdanan sa mga Kristohanon, ang Bibliya nag-ingon: “Buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.”—Hebreohanon 13:18.

  “Naningkamot gyod ko nga mahimong matinud-anon ug sa pagdawat sa akong tulubagon sa akong nahimo—ug sa pagtug-an dayon sa akong sayop.”—Alexis.

 2. 2. Tungod kay ang mga tawo mas makapalabay ug sayop niadtong motug-an sa ilang sayop. Ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga nagatabon sa iyang kalapasan dili molampos, apan siya nga nagasugid ug nagabiya niini pagakaluy-an.”—Proverbio 28:13.

  “Nagkinahanglag kaisog ang pagtug-an sa sayop, pero mao kanay paagi nga makuha nimo ang pagsalig sa ubang tawo. Makita nila nga matinud-anon ka. Sa imong pagtug-an, ang dili maayo imong nabawi ug nahimo kining maayo.”—Richard.

 3. 3. Labaw sa tanan, tungod kay kini makapalipay kang Jehova. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang hiwi nga tawo maoy dulumtanan kang Jehova, apan ang Iyang pagpakigsuod anaa uban sa mga matul-id.”—Proverbio 3:32.

  “Human ko makahimog seryosong sayop, nakaamgo ko nga kinahanglan kong motug-an. Dili gyod ko panalanginan ni Jehova kon dili ko mosunod sa iyang paagi.”—Rachel.

Unsay gihimo ni Karina bahin sa iyang sayop? Iyang gitago sa iyang Papa nga siya natiketan sa polis. Apan wala gyoy aso nga makumkom. “Paglabayg mga usa ka tuig,” matod pa ni Karina, “dihay gipangita si Papa nga rekord sa insyurans ug iyang nakit-an ang tiket. Nadakdakan ko—bisan si Mama nasuko kay wala ko motuman sa iyang giingon!”

Leksiyon: Si Karina miingon: “Mosamot lang ang problema kon magtago kag sayop. Masakpan ra gihapon ka!”

Kon unsaon pagkakat-on gikan sa imong sayop

Ang tanan masayop. (Roma 3:23; 1 Juan 1:8) Ug sumala sa ato nang nahisgotan, timailhan sa pagkamapainubsanon ug pagkahamtong ang pagtug-an sa sayop—dihadiha.

Ang sunod nga lakang mao ang pagkat-on gikan sa imong sayop. Ang nakaapan kay gipalabay sa ubang batan-on ang kahigayonan sa pagkakat-on gikan sa ilang sayop! Tingali parehas sila ug pagbati sa batan-ong si Priscilla. Siya miingon: “Sa una, maguol kaayo ko sa akong nahimong kasaypanan. Ubos kog pagtan-aw sa akong kaugalingon, mao nga ang akong mga sayop morag usa ka sakong bato nga dili nako mapas-an. Mahasol kaayo ko ug mag-isip sa akong kaugalingon nga wala nay paglaom nga mausab pa.”

Ingon ka ba usahay niana? Kon mao, hinumdomi kini: Ang paghinuktok kanunay sa nangaging kasaypanan susama sa nagtan-aw kag rearview mirror samtang nagdrayb. Ang pagsigeg hunahuna niini makapabati kanimo nga walay pulos ug walay ikasarang dihang makaatubang unya ug mga problema.

Hinunoa, dili ba mas maayo nga maghupot kag mas balanseng panglantaw?

“Hunahunaag balik ang imong mga sayop, ug pagkat-on gikan niini aron dili nimo kini mahimo pag-usab. Pero ayaw pod pagpalabig hunahuna kay iyudyod ka niini.—Elliot.

“Naningkamot ko sa pagkat-on gikan sa akong mga sayop pinaagig pagpupo ug leksiyon sa matag sayop nga akong nahimo nga makatabang kanako sa pagkahimong mas maayong tawo ug sa pag-atubang sa situwasyon sa lahi nga paagi sa sunod higayon. Mas maayo nga mao kanay imong himoon kay kana makatabang sa imong pag-uswag.”—Vera.