Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit?—Bahin 2

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit?—Bahin 2

Dunay daghang klase sa sakit.

  • Ang ubang tawo may mga simtoma nga dayag, samtang ang uban may mga epekto sa sakit nga mabati sulod sa lawas.

  • Ang ubang sakit “bisita” lang, samtang ang uban permanenteng “mopuyo” ug adlaw-adlawng antoson.

  • Ang uban matambalan o makontrol ra, samtang ang uban magkagrabe ug tingali makamatay pa.

Ang mga batan-on takboyan ug tanang matang sa sakit nga gihisgotan dinhi. Niining artikuloha, imong mabasa ang bahin sa upat ka batan-on nga gitakboyan niining mga sakita. Kon ikaw dunay giantos nga sakit, basig madasig ka sa ilang mga komento.

 GUÉNAELLE

Naglisod ko pagdawat nga may mga butang nga dili nako mahimo. Daghan kog gustong himoon, pero kinahanglang magpailin-ilin ko sa kondisyon sa akong lawas adlaw-adlaw.

Ako dunay motor-neuromuscular disorder nga tungod niini ang akong utok dili makatarong ug pasag mensahe ngadto sa akong lawas. Ang lainlaing parte sa akong lawas gikan sa ulo hangtod sa tiil usahay mangurog o dili makalihok. Maglisod ko bisan sa simpleng mga buhat, sama sa paglihok, pagsulti, pagbasa, pagsulat, ug pagsabot sa uban. Kon lain gyod ang akong pamati, ang mga ansiyano sa kongregasyon mag-ampo uban nako. Moarang-arang dayon ang akong pamati pagkahuman niana.

Bisag unsa pa nga pagsulay, nahibalo ko nga si Jehova nga Diyos anaa kanunay sa pagtabang kanako. Dili ko gustong mababagan sa akong sakit ang akong bug-os nga pag-alagad kaniya. Ginauna nako ang pagtabang sa uban sa pagkat-on bahin sa saad sa Bibliya nga sa dili madugay himoon ni Jehova nga Diyos ang yuta nga usa ka paraiso, diin didto wala na unyay pag-antos.—Pinadayag 21:1-4.

Angayng palandongon: Sa unsang mga paagi, sama kang Guénaelle, makapakita kag kahingawa sa uban?—1 Corinto 10:24.

 ZACHARY

Sa nag-edad kog 16, nadayagnos ko nga duna koy kusog motubo nga kanser sa utok. Gitagalan ko sa mga doktor ug walo ka bulan. Sukad niadto nakigbugno ko sa akong kinabuhi.

Tungod sa nahimutangan sa mga tumor, paralisado ang tuong bahin sa akong lawas. Kay dili man ko makalakaw, kinahanglang duna gyod koy kauban sa balay sa pag-agak nako.

Sanglit nagkagrabe ang akong sakit, dili ko makasultig maayo. Sa una aktibo kaayo ko ug gustong mag-waterski, mag-basketbol, ug mag-volleyball. Kay Saksi ni Jehova man ko, aktibo ko sa Kristohanong pag-alagad. Ang kadaghanang tawo dili makasabot kon unsa ka lisod kon dili ka na makahimo sa mga butang nga gusto kaayo nimong buhaton.

Nakadasig kaayo nako ang Isaias 57:15 kay kini nagpasalig nga si Jehova nga Diyos anaa kanunay niadtong dugmok ug espiritu ug nga siya may kahingawa kanako. Si Jehova nagsaad usab diha sa Isaias 35:6 nga makalakaw na unya ko pag-usab ug makaalagad kaniya nga hingpit ug panglawas.

Bisan tuod may mga panahon nga maglisod kaayo ko sa akong sakit, nahibalo ko nga dili ko pasagdan ni Jehova. Pinaagi sa pag-ampo, makapakig-estorya ko dihang maguol o maghunahuna nga mabugto na ang akong gininhawa. Wala gayoy makabulag kanako gikan sa gugma ni Jehova.—Roma 8:39.

Si Zachary namatay sa edad nga 18, duha ka bulan human siya giinterbiyo. Ang iyang pagtuo sa saad sa Diyos bahin sa pagkabanhaw diha sa paraisong yuta lig-on kaayo hangtod nga nabugtoan siyag gininhawa.

Angayng palandongon: Sa unsang paagi ang pag-ampo makatabang nimo, sama kang Zachary, aron padayon kang higugmaon sa Diyos?

 ANAÏS

Sa pila pa lang ka adlaw human ko matawo, ang akong utok nag-hemorrhage mao nga naapektohan ang tibuok nakong lawas, ilabina ang akong mga batiis.

Karon, makalakaw ko nga mag-walker pero sa duol lang, apan sagad mag-wheelchair ko. Manggahi usab ang akong mga maskulo mao nga maglisod ko sa pagbuhat-buhat, sama sa pagsulat.

Gawas nga lisod ang akong kahimtang, lisod pa gyod ang paagi sa pagtambal kanako. Daghang beses ko i-therapy sa usa ka semana sukad sa una. Naoperahan ko sa nag-edad kog singko anyos, ug tulo ka beses na ko nga naoperahan sukad niadto. Ang ulahing duha ka operasyon lisod kaayo kay layo ko sa amo sulod sa tulo ka bulan samtang nagpaayo ko sa akong lawas.

Dako kaayong tabang ang akong pamilya. Kami magkinataw-anay, nga nakatabang pag-ayo nako sa panahong maguol ko. Ang akong Mama ug mga igsoong babaye maoy moareglar nako kay dili man nako kini mahimo kon ako lang. Maibog ko sa uban nga magsul-ob ug high heels. Pero nakasulay ko niini sa bata pa pinaagi sa pagkamang nga sinapatosan ang akong mga kamot, ug bale namong pangatawa!

Wala ko magsigeg hunahuna bahin sa akong sakit. Nagtuon kog lainlaing mga pinulongan. Nagtuon ko paglangoy, kay dili man ko maka-surf o maka-snowboard. Kay Saksi ni Jehova man ko, gusto kong mosangyaw sa pagpaambit sa akong pagtuo ngadto sa uban. Sa akong tan-aw ang mga tawo mamati gyod nako dihang makigsulti ko nila.

Giingnan ko sa akong ginikanan sukad sa gamay pa ko nga temporaryo lang kining akong kahimtang. Busa gilig-on ko ang akong pagtuo kang Jehova ug sa iyang saad sa pagtapos sa tanang pag-antos, lakip sa akong pag-antos. Kini nakapalig-on kanako.—Pinadayag 21:3, 4.

Angayng palandongon: Unsay imong himoon, sama kang Anaïs, aron dili ka magsigeg hunahuna sa imong sakit?

 JULIANA

Nag-antos ko sa sakit kaayong autoimmune disorder nga makaapektar sa kasingkasing, baga, ug dugo. Naapektohan na niini ang akong kidney.

Diyes anyos pa ko nga nadayagnos nga dunay lupus, sakit nga nakahatag nakog panakit sa lawas, kakapoy, ug maoy hinungdan sa akong pagkasapoton. Usahay mobati ko nga walay silbi.

Sa nag-edad kog 13, nasangyawan kog Saksi ni Jehova. Iya kong gibasahan sa Isaias 41:10, diin si Jehova nga Diyos nag-ingon: “Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo. . . . Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong.” Busa nagsugod ko sa pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Karon, mga walo ka tuig na ang milabay, ako nag-alagad sa Diyos nga kinasingkasing ug determinado ko nga dili magpadaog sa akong sakit. Gibati ko nga gihatagan ko ni Jehova ug “gahom nga labaw sa kasarangan” aron mahimo kong positibo kanunay.2 Corinto 4:7.

Angayng palandongon: Sa unsang paagi ang Isaias 41:10 makatabang nimo aron mahimo kang positibo kanunay, sama nga kini nakatabang kang Juliana?

 

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

“Ikaw Mangandoy”

LIBRO UG BROSYUR

Matapos pa Kaha ang Pag-antos?

Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos wala malipay sa inhustisya ug nga siya nahingawa gayod sa mga tawo. Unsay kaayohan niini alang kanimo?