Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Nganong Dili man Ko Tugtan sa Akong Ginikanan nga Maglipaylipay?

Nganong Dili man Ko Tugtan sa Akong Ginikanan nga Maglipaylipay?

Hunahunaa kini nga situwasyon:

Gusto kang moadto sa parti, pero wala ka mahibalo kon tugtan ka ba sa imong ginikanan. Hain niini ang imong himoon?

  1.  MOLAKAW NGA DILI MANANGHID
  2.  DILI MANANGHID UG DILI MOLAKAW
  3.  MANANGHID UG MAGHULAT KON TUGTAN O DILI

 1. MOLAKAW NGA DILI MANANGHID

Kon nganong kini tingali imong himoon: Gusto kang magpabilib sa imong mga higala nga makadesisyon ka nag imo. Nagtuo ka nga mas nahibalo ka kay sa imong ginikanan, o nakamenos ka nila.—Proverbio 14:18.

Resulta: Tingali mobilib nimo ang imong mga higala, pero mahibalo pod sila nga imong gilimbongan ang imong ginikanan. Kon imo kanang mahimo sa imong ginikanan, magtuo ang imong mga higala nga imo sab kanang mahimo kanila. Ug kon madiskobrehan kana sa imong ginikanan, masakitan sila ug posibleng silotan ka nila!—Proverbio 12:15.

 2. DILI MANANGHID UG DILI MOLAKAW

Kon nganong kini tingali imong himoon: Nahibalo ka nga kuwestiyonable ang ilang himoon o ang ubang mangadto dili maayog impluwensiya. (1 Corinto 15:33; Filipos 4:8) O kaha gusto nimong moadto pero mahadlok kang mananghid.

Resulta: Kon dili ka moadto kay nahibalo ka nga kuwestiyonable kini, dili ka maglisod sa pagbalibad sa imong mga higala. Apan kon dili ka moadto kay mahadlok kang mananghid, basig magsakit lang ang imong dughan sa paghunahuna nga sila naglipaylipay, samtang ikaw wala.

 3. MANANGHID UG MAGHULAT KON TUGTAN O DILI

Kon nganong kini tingali imong himoon: Imong gitahod ang awtoridad sa imong ginikanan ug importante kanimo ang ilang desisyon. (Colosas 3:20) Imo silang gimahal ug nahibalo kang masakitan sila kon molakaw ka nga dili mananghid. (Proverbio 10:1) Kon mananghid ka, imong ikasulti ang imong rason.

Resulta: Bation sa imong ginikanan nga imo silang gimahal ug gitahod. Ug kon makita nila nga makataronganon ang imong gipananghid, basig tugtan ka nila.

Kon Nganong Dili Tingali Ka Tugtan

Sama sa lifeguard, ang imong ginikanan makakita sa kapeligrohan nga dili nimo makita

Ang usa ka rason mahimong ikailustrar niini: Kon maligo ka sa dagat, tingali mas gusto nimong may lifeguard. Ngano? Kay ang lifeguard mas daling makakita sa kapeligrohan nga dili nimo makita samtang naglangoylangoy ka. Ingon usab niana ang imong ginikanan. Kay sila mas daghag nahibaloan ug mas eksperyensiyado, sila makakita sa mga kapeligrohan nga dili nimo makita. Sama sa lifeguard, gusto nilang maglipaylipay ka, pero gusto pod nilang makalikay ka sa mga kapeligrohan.

Aniay laing rason: Gusto kang panalipdan sa imong ginikanan. Kutob sa mahimo, tugtan ka nila kay gimahal ka nila. Pero maghunahuna una silag maayo kay dili sila gustong magmahay sa ilang desisyon. Tugtan lang ka nila kon makaseguro sila nga walay daotang mahitabo nimo.

Kon Unsay Imong Himoon Aron Tugtan Ka

Kon unsay imong mahimo

Magmatinud-anon: Pangutan-a ang kaugalingon: ‘Nganong gusto man gyod kong moadto? Tungod ba kay ganahan gyod ko niana nga kalingawan, o dili lang ko gustong malahi sa ubang batan-on? Tungod ba kay moadto didto ang akong crush?’ Nan magmatinud-anon sa imong ginikanan. Sila miagi sab ug pagkabatan-on, ug nakaila kaayo sila nimo. Busa mahibaloan gihapon nila kon unsa gyoy imong motibo. Kon magmatinud-anon ka, malipay sila, ug makatabang nimo ang ilang tambag. (Proverbio 7:1, 2) Sa laing bahin, kon dili ka magmatinud-anon, mawad-an silag pagsalig nimo ug dili ka na hinuon nila tugtan.

Paghulat ug hustong panahon: Ayaw surang-suranga ang imong ginikanan kon mao pay ilang pag-abot gikan sa trabaho o kon duna silay importanteng giakatar. Pananghid nila kon relaks na sila. Apan ayaw pananghid nga apeke na sa panahon. Dili gusto sa imong ginikanan nga dali-dalion nimo silag padesisyon. Malipay sila kon mananghid ka nga layo pa ang okasyon kay may panahon pa sila sa paghunahuna.

Magmaespesipiko: Kon mangutana ang imong ginikanan, isulti gyod ang tanan nga gusto nilang mahibaloan. Dili sila gustong makadungog ug tubag nga “Ambot,” ilabina kon mangutana sila: “Kinsay imong mga kauban didto?” “Duna ba moy kauban nga hamtong?” o “Unsang orasa man mo manguli?”

Pagbaton ug hustong tinamdan: Ayawg isipa nga kontrabida ang imong ginikanan. Isipa hinuon sila nga imong mga higala nga andam gayod motabang nimo. Kon kanay imong tinamdan, matinahoron kang makigsulti nila ug mahimong paminawon ka nila.

Ipakita sa imong ginikanan nga nakasabot ka ug gitahod nimo ang ilang desisyon. Kon ingon ka niini, tahoron sab ka nila. Ug sa sunod higayon nga mananghid ka, tingali tugtan ka na.

 

Pagkat-og Dugang

PAGMATA!

Sa Unsang Paagi Angay Nakong Lantawon ang Akong Kurpiyo?

Gilalisan ba ninyo sa imong ginikanan ang bahin sa kurpiyo? Sayra kon sa unsang paagi mahatagan kag dugang kagawasan.

PAGMATA!

Unsay Makapahimo sa Parti nga Tinuod nga Makalingaw?

Unsay imong mahimo aron makalingaw ang sunod ninyo nga parti?