Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Kinahanglan ba Gyod ang mga Balaod sa Balay?

Kinahanglan ba Gyod ang mga Balaod sa Balay?

Naglisod ba kag sunod sa mga balaod sa balay? Kini nga artikulo ug ang kaubang worksheet makatabang nimo sa pagpakig-estorya sa imong ginikanan bahin niini.

 Ang hustong panglantaw

Dili tinuod: Kon mohawa na ka sa inyong balay, wala na kay balaod nga sundon.

Tinuod: Bisag maglain na kag puyo, naa gihapon kay sundon nga mga balaod. Kinahanglan gihapon kang mosunod, tingali sa imong amo, tag-iya sa balay nga imong gipuy-an, ug bisan sa gobyerno. “Para nako, ang mga batan-on nga dili mosunod ug mga balaod sa balay maglisod gyod kon maglain na silag puyo,” miingon ang 19 anyos nga si Danielle.

Ang Bibliya nag-ingon: “Magmasinugtanon sa mga kagamhanan ug sa mga awtoridad.” (Tito 3:1) Ang pagsunod sa mga balaod sa imong ginikanan makatabang nimo sa ubang bahin sa kinabuhi dihang hamtong na ka.

Ang imong mahimo: Lantawa ang mga kaayohan sa mga balaod. “Ang mga balaod sa akong ginikanan nakatabang gyod nako sa pagpilig mga higala ug sa paggamit sa akong panahon,” miingon ang batan-ong si Jeremy. “Nakatabang pod ni nako nga dili magsigeg tan-awg TV, dili magsigeg dulag video game, ug mahimo ang importanteng mga buluhaton—gani ang pipila ani ma-enjoy gihapon ko sa paghimo.”

 Ang hustong paagi

Pero komosta kon estrikto ra kaayo ang usa ka balaod? Pananglitan, ang batan-ong si Tamara miingon: “Misugot ang akong ginikanan nga moadto ko sa laing nasod, pero karon nga nakauli na ko, dili na nuon sila mosugot nga mosuroy ko sa siyudad nga 20 minutos ra ang gilay-on!”

Kon ingon ana ang imong situwasyon, sayop ba nga makig-estorya sa imong ginikanan bahin sa ilang balaod? Dili! Pero kinahanglan nimong mahibaloan kon kanus-a ka makig-estorya ug kon unsaon nimo pagpakig-estorya bahin niini.

Kon kanus-a. “Puwede na kang makig-estorya sa imong ginikanan bahin sa pag-usab sa balaod kon napamatud-an na nimo nga responsable ka ug kasaligan,” miingon ang tin-edyer nga si Amanda.

Mao pod nay naobserbahan sa batan-ong si Daria. “Giusab lang sa akong mama ang balaod dihang nakita niya nga misunod gyod ko niya,” siya miingon. Hinumdomi nga kinahanglang maningkamot ka aron makuha ang pagsalig sa imong ginikanan.

Ang pagpuyo diha sa balay nga wala ginasunod ang mga balaod sa mga ginikanan sama rag pagsulay ug tugpa diha sa erport diin wala ginasunod ang mga balaod sa air traffic

Ang giingon sa Bibliya: “Bantayi ... ang sugo sa imong amahan, ug ayaw talikdi ang balaod sa imong inahan.” (Proverbio 6:20) Pinaagi sa pagsunod niana, makuha nimo ang pagsalig sa imong ginikanan ug mas dali na ang pagpakig-estorya nila.

Kon unsaon. “Kon makig-estorya ka sa imong ginikanan, mas maayong matinahoron ug kalmado ka imbes magdabog ug mosingka,” miingon ang batan-ong si Steven.

Si Daria nga gihisgotan ganina miingon: “Kon makiglalis ko sa akong mama, walay mahitabo. Gani, usahay mas mag-inistrikto pa siya sa pagpatuman sa balaod.”

Ang giingon sa Bibliya: “Ang buangbuang dili makapugong sa iyang kasuko apan ang tawong but-an mapailobon ug makapugong niini.” (Panultihon [Proverbio] 29:11, Maayong Balita Biblia) Ang pagpugong sa kaugalingon dakog ikatabang nimo, dili lang diha sa balay kondili diha usab sa eskuylahan, trabahoan, ug sa bisan asa.

Ang imong mahimo: Hunahunaa daan ang imong isulti. Ayaw pagpadala sa imong kasuko aron dili madaot ang pagsalig sa imong ginikanan kanimo. Kanay rason kon nganong ang Bibliya nag-ingon nga ang tawong “mahinay sa kasuko dagaya sa katakos sa pag-ila.”—Proverbio 14:29.

Tip: Gamita ang kaubang worksheet sa pag-analisar sa mga balaod, ug kon gikinahanglan, pakig-estorya sa imong ginikanan bahin niini.

Tan-awa Usab ang