Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Pag-text?

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Pag-text?
  • :-) Kon gamiton sa minaayo, ang pag-text mapuslanon sa pagpakigkomunikar.

  • :-( Kon gamiton sa dinaotan, kini makadaot sa imong relasyon sa imong mga higala—ug sa imong dungog.

Imong mahibaloan niini nga artikulo ang bahin sa

Dugang pa:

 Kinsay i-text

Para sa daghang tin-edyer, ang pag-text importante kaayo sa komunikasyon. Imong maestorya ang bisan kinsa nga anaa sa contact list sa imong cellphone—gawas niadtong dili gusto sa imong ginikanan nga imong i-text.

“Si Papa dili gusto nga kami sa akong igsoong babaye makig-estoryag mga lalaki diha sa cellphone. Kon makig-estorya ugaling mi, kinahanglang sa landline diha sa sala nga dunay ubang tawo.”—Lenore.

Angay nimong mahibaloan: Kon magpataka kag hatag sa imong number, magkaproblema ka.

“Kon bisag kinsa lay imong hatagan sa imong number, makadawat gyod kag message o picture nga dili nimo gusto.”—Scott.

“Kon ang lalaki magsigeg text ug babaye, mahulog gyod ang iyang pagbati kaniya.”—Steven.

Ang Bibliya nag-ingon: Maalamon ang tawo nga nakakita sa katalagman ug nagtago sa iyang kaugalingon.” (Proverbio 22:3) Kon mag-amping ka, makalikay ka sa problema ug dili magsakit ang imong dughan.

Tinuod nga estorya: Duna koy amigo, ug pirme ming mag-text. Pero inamigo lang tong ako. Abi nakog wala ra to hangtod nga nangulitawo siya nako. Nakaamgo ko nga dili diay maayo tong akong pagsigeg text niya.—Melinda.

Hunahunaa: Unsa kahay nahitabo sa ilang panaghigalaay sa dihang misulti ang lalaki sa iyang gibati?

Ang angay untang buhaton! Unsa untay angayng likayan ni Melinda aron dili madaot ang ilang panaghigalaay?

 Unsay i-text

Ang pag-send ug message dali kaayo—ug makalipay kon makadawat kag text—pero usahay dili ka makabantay nga masaypan ug sabot ang imong message.

Angay nimong mahibaloan: Ang text message usahay masaypan ug sabot.

“Sa text, dili nimo mahibaloan ang pagbati ug tono sa tingog—bisag butangan pag emoticons o mga text symbol. Mahimong hinungdan kini sa dili pagsinabtanay.”—Briana.

“Duna koy nailhang mga babaye nga nadaot ang reputasyon ug nadungog nga mga kiat tungod sa ilang gipang-text sa mga lalaki.”—Laura.

Ang Bibliya nag-ingon: Ang tawong but-an mamalandong una motubag.” (Proverbio 15:28, Good News Translation) Ang leksiyon? Basahag usab ang imong message una kini i-send!

 Kanus-a mag-text

Kon maghunahuna kag maayo, makahimo kag imong kaugalingong mga balaod bahin sa pag-text—kini gitawag sa uban ug maayong pamatasan sa pag-text.

Angay nimong mahibaloan: Kon dili ka magbantay sa imong pamatasan sa pag-text, maghunahuna ang uban nga wala kay batasan ug dili na hinuon sila ganahan nimo.

“Malimtan nimo ang maayong pamatasan sa pagpadalag text. Mag-text ko bisag duna koy kaestorya o anaa ko sa kan-anan.”—Allison.

“Delikado kon mag-text samtang mag-drayb. Kon dili ka magtan-aw sa dalan, basin maaksidente ka.”—Anne.

Ang Bibliya nag-ingon: Adunay tinudlong panahon alang sa tanang butang, . . . panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti.” (Ecclesiastes 3:1, 7) Kini mapadapat dili lang sa pagsulti kondili sa pag-text usab!

 Mga sugyot bahin sa pag-text

Kinsay i-text

  • ;-) Sunda ang mga balaod sa imong ginikanan.—Colosas 3:20.

  • ;-) Pilia kon kinsay imong hatagan sa imong number. Kon matinahoron kang mobalibad sa paghatag ug personal nga impormasyon—sama sa imong cellphone number—makakat-on ka sa pagpanimbang-timbang, nga imong mapuslan inigkahamtong.

  • ;-) Ayaw pagpasobra ug kasuod pinaagi sa pagpadalag may kahulogang mga message. Kon matandog ang pagbati, duna gyoy masakitan.

“Nakita sa akong ginikanan nga kasaligan ko sa paggamit ug cellphone, busa gihatagan ko nilag kagawasan sa paghimog desisyon kon kang kinsang number ang akong ibutang sa akong cellphone.”—Briana.

Unsay i-text

  • ;-) Sa dili ka pa mag-text, pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Niining situwasyona, sakto kaha nga i-text nako ang akong gustong isulti?’ Basin mas maayong manawag sa telepono o kaha makig-estorya sa personal.

  • ;-) Ayaw pag-text ug bisan unsa nga dili nimo ikasulti sa personal. “Ang dili masulti sa inatubangay, dili pod angay ipadala pinaagig text,” miingon ang 23 anyos nga si Sarah.

“Kon padad-an kag law-ay nga picture, itug-an kini sa imong ginikanan. Magsilbi kining proteksiyon ug makadugang usab sa pagsalig sa imong ginikanan kanimo.”—Sirvan.

Kanus-a mag-text

  • ;-) Hunahunaa daan kon kanus-a dili angay gamiton ang cellphone. “Dili ko magdalag cellphone samtang mangaon o magtuon,” miingon si Olivia. “Palongon nako kini panahon sa Kristohanong mga tigom aron dili ko matental sa pagtan-aw niini.

  • ;-) Magmahunahunaon sa uban. (Filipos 2:4) Ayaw pag-text kon duna kay kaestorya.

“Duna koy gibaod sa akong kaugalingon, pananglitan dili ko mag-text kon kauban nako ang akong mga higala gawas lang kon importante. Dili pod ko mohatag sa akong number sa mga tawo nga dili nako suod.”—Janelly.

 

Pagkat-og Dugang

MGA TIN-EDYER

Gisukna sa mga Batan-on, Tomo 1

Alkoholikong ilimnon ug droga, seksuwal nga moralidad, pagpakigdeyt ug pagpakigtrato, pipila lang ni sa mga ulohang gihisgotan.