Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Impiyerno? Kini ba Usa ka Dapit sa Walay-Kataposang Pagsakit?

Unsa ang Impiyerno? Kini ba Usa ka Dapit sa Walay-Kataposang Pagsakit?

Tubag sa Bibliya

Ang pipila ka hubad sa Bibliya naggamit sa pulong nga “impiyerno” alang sa Hebreohanong pulong nga “Sheol” ug ang katumbas nga Gregong pulong nga “Hades,” nga parehong nagtumong sa komon nga lubnganan sa katawhan. (Salmo 16:10; Buhat 2:27) Daghan ang nagtuo sa usa ka nagkalayong impiyerno, ingon sa gipakita sa dibuho niining artikuloha. Apan, lahi ang gitudlo sa Bibliya.

  1. Kadtong anaa sa impiyerno walay panimuot ug busa dili mobatig kasakit. “Walay buluhaton ni lalang ni kahibalo ni kaalam sa Sheol.”—Ecclesiastes 9:10.

  2. Ang maayong mga tawo moadto sa impiyerno. Ang matinumanong mga tawo nga si Jacob ug Job nagdahom nga moadto didto.—Genesis 37:35; Job 14:13.

  3. Kamatayon ang silot sa sala, dili ang pagsakit diha sa nagkalayong impiyerno. “Siya nga namatay nahigawas na gikan sa iyang sala.”—Roma 6:7.

  4. Ang walay-kataposang pagsakit maoy supak sa hustisya sa Diyos. (Deuteronomio 32:4) Sa dihang nakasala ang unang tawo, si Adan, giingnan siya sa Diyos nga ang silot mao ang kamatayon: “Abog ikaw ug sa abog ikaw mopauli.” (Genesis 3:19) Mopatim-awng namakak ang Diyos kon gibutang pa niya si Adan sa nagkalayong impiyerno.

  5. Ang Diyos wala gani maghunahuna ug walay-kataposang pagsakit. Ang ideya nga iyang silotan ang mga tawo sa impiyerno maoy supak sa pagtulon-an sa Bibliya nga “ang Diyos gugma.”—1 Juan 4:8; Jeremias 7:31.