Laktaw ngadto sa video

Sinugdanan sa Halloween—Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Niana?

Sinugdanan sa Halloween—Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Niana?

Tubag sa Bibliya

Ang Bibliya wala maghisgot ug Halloween. Apan, ang sinugdanan sa Halloween ug ang modernong mga kostumbre niini nagpakita nga kini maoy selebrasyon nga gibase sa bakak nga mga pagtulon-an bahin sa mga patay ug sa dili-makitang mga espiritu, o mga demonyo.—Tan-awa ang “Sinugdanan ug mga kostumbre sa Halloween.”

Ang Bibliya nagpasidaan: “Walay makaplagan diha kaninyo nga . . . mokonsulta sa mga espiritu, o mosangpit sa mga patay.” (Deuteronomio 18:10-12, The Jerusalem Bible) Ang pipila nag-isip sa Halloween ingong dili-makadaot nga kalingawan, apan ang Bibliya nagpakita nga ang mga kalihokan nga nalangkit niini makadaot gayod. Sa 1 Corinto 10:20, 21, ang Bibliya nag-ingon: “Dili ko buot nga kamo mahimong mga mag-aambit sa mga demonyo. Dili kamo mahimong moinom sa kopa sa Ginoo ug sa kopa sa mga demonyo.”—New International Version.

Sinugdanan ug mga kostumbre sa Halloween

  1. Samhain: Ang sinugdanan sa Halloween mahimong masubay ngadto niining “karaang paganong pista nga ginasaulog sa mga Celtic kapig 2,000 ka tuig kanhi,” nag-ingon ang The World Book Encyclopedia. “Ang mga Celt nagtuo nga ang mga patay makalakawlakaw uban sa mga buhi nianang panahona. Panahon sa Samhain, ang mga buhi makaduaw sa mga patay.” Apan ang Bibliya tin-awng nagtudlo nga ang mga patay “walay nahibaloan nga bisan unsa.” (Ecclesiastes 9:5) Busa, sila dili makapakig-uban sa mga buhi.

  2. Mga kostumbre, kendi, ug trick or treat sa Halloween: Sumala sa librong Halloween—An American Holiday, An American History, ang pipila ka Celt magsul-ob ug makahahadlok nga mga costume aron magtuo ang naglakawlakaw nga mga espiritu nga kauban ra sila ug pasagdan na lang. Ang uban maghalad ug mga kendi ngadto sa mga espiritu aron pahimut-an kini. Sa Europe, panahon sa Middle Ages, gisagop sa klero sa Katoliko ang lokal nga paganong mga kostumbre ug gisugo ang ilang mga membro sa pag-adto sa kabalayan nga magsul-ob ug mga costume ug mangayog gagmayng gasa. Sa kasukwahi, ang Bibliya wala magtugot nga ang pagsimba sa Diyos sagolag bakak nga relihiyosong mga kalihokan.—2 Corinto 6:17.

  3. Mga multo, bampira, werewolf, ungo, ug zombie: Kini dugay nang nalangkit sa kalibotan sa daotang mga espiritu. (Halloween Trivia) Ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga kinahanglang suklan nato ang daotang mga espiritu, dili maglipaylipay uban nila.—Efeso 6:12.

  4. Mga kalabasa: Sa Britain, panahon sa Middle Ages, “dunay mangadto sa kabalayan nga mangayog pagkaon baylo sa pag-ampo alang sa mga patay,” ug magdalag “gibangagang turnip, nga gisudlag kandila nga nagsimbolo sa kalag nga natanggong sa purgatoryo.” (Halloween—From Pagan Ritual to Party Night) Ang uban nag-ingon nga gigamit kana aron sa pagbugaw sa daotang mga espiritu. Sa katuigan sa 1800 sa North America, ang turnip gipulihag kalabasa kay kini ang daghan didto ug dali rang bangagan ug kulitan. Ang mga pagtulon-an luyo niini nga kostumbre—ang pagkadili-mamatay sa kalag, purgatoryo, ug ang pag-ampo alang sa mga patay—wala ipasukad sa Bibliya.—Ezequiel 18:4.