Tubag sa Bibliya

Para sa Diyos ang kinabuhi sagrado, ug ang bata nga nagsugod pagkaporma diha sa tagoangkan giisip na niya nga may kinabuhi. Maylabot sa Diyos, si Haring David giinspirar sa pagsulat: “Ang imong mga mata nakakita bisan sa binhi pa ako sa tagoangkan.” (Salmo 139:16) Ang Diyos nag-ingon nga ang usa ka tawo manubag kon makapahinabo siyag kadaot sa bata nga gisamkon pa lang. Busa para sa Diyos, ang aborsiyon maoy pagpatay.—Exodo 20:13; 21:22, 23.

Apan komosta man kon motungha ang emerhensiya panahon sa pagpanganak ug papilion ang magtiayon kon kinsay buhion, ang inahan ba o ang bata? Nianang situwasyona, silay modesisyon kon kinsang kinabuhi ang luwason.