Tubag sa Bibliya

Ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga “hukman sa Diyos ang mga mananapaw.” (Hebreohanon 13:4) Ang Gregong pulong sa “pakighilawas,” por·neiʹa, naglakip sa pakigsekso una pa makasal. Busa, para sa Diyos sayop nga mag-ipon ang managtrato—bisag nagplano pa silang magpakasal.

Komosta kon nagkahigugmaay gyod sila? Ang Diyos nagsugo gihapon nga sila magpakasal una magsekso. Kita iyang gilalang nga may katakos sa paghigugma. Ang pangunang hiyas sa Diyos mao ang gugma. (1 Juan 4:8) Busa, duna siyay maayong rason sa pagsugo nga ang pagpakigsekso maoy para lang sa mga minyo.