Tubag sa Bibliya

Ang Bibliya wala magtudlo nga ang Diyos maoy nagpahinabo sa mga katalagman karon. Ang mga paghukom sa Diyos nga narekord diha sa Bibliya lahi kay sa mga katalagman.

  1. Ang Diyos mapilion. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tawo nagatan-aw sa makita sa iyang mga mata; apan alang kang Jehova, siya nagatan-aw sa kasingkasing.”—1 Samuel 16:7.

  2. Mabasa ni Jehova ang kasingkasing sa mga tawo ug laglagon lamang niya kadtong giisip niya nga daotan.—Genesis 18:23-32.

  3. Ang Diyos mohatag una ug pasidaan aron mahatagag kahigayonan nga maluwas kadtong mamati kaniya.

Sa laing bahin, ang katalagman mohapak nga walay pasidaan, ug kini makapatay ug makaangol kang bisan kinsa. Dugang pa, gipasamot sa mga tawo ang mga katalagman pinaagi sa pagdaot sa kinaiyahan ug sa pagpanukod diha sa mga dapit nga peligro sa mga linog, baha, ug kusog nga mga bagyo.