I-download kining panid nga koloran ug pangitaa ang duha ka sayop diha sa drowing.