Sayra kon nganong kinahanglang magpadayon ka sa pagpangayog balaang espiritu sa Diyos.